Cilj ovog radnog paketa je sprovođenje konkretnih demonstracija u različitim partnerskim zemljama sa ambicijom kontinualnog poboljšavanja kvaliteta zahvaljujući godišnjim procenama i razmeni praksi između partnera projekta ("cross-fertilization").

Specifični ciljevi radnog paketa WP3 su:

  • Pripremiti i prilagoditi demonstracione aktivnosti u svakoj podmreži
  • Sprovođenje demostracija pomoću inovativnih metoda
  • Proceniti i iskoristiti sve demonstracione kampanje

Specifičan pristup radnog paketa WP3 je sledeći:

Cilj radnog paketa WP3 je da podrži i olakša postojeće demonstracione aktivnosti koje su implementirane u svakoj podmreži. Tokom trajanja projekta sprovešće se tri demonstracione kampanje. One će se fokusirati na odabrane teme unutar projekta i sprovodiće se istovremeno u nekoliko zemalja. U svakoj podmreži demonstracione kampanje će se sastojati od tri zadatka (pogledaj ispod), i one će se ponavljati iz godine u godinu, s obzirom na naučene lekcije iz prethodne demonstracione kampanje. Radni paket WP3 je jako povezan s drugim WP-ovima: temelji se na dinamičnom planu radnog paketa WP1, kao i na EU mrežama postavljenim tokom prve godine rada na radnom paketu WP2. Takođe će imati koristi od informacionih tehnologija dizajniranih i razvijenih u radnom paketu WP4, kao i od metodoloških doprinosa iz radnog paketa WP5. Radni paket WP7 će pomoći u oblikovanju komunikacionih medija, diseminaciji naučenih lekcija i dobrih praksi.