NEFERTITI projekat srodan je mnogim drugim projektima povezanih sa inovacijama i projektima sa primenjenim istraživanjem, finansiranim od različitih EU programa i šema. Dva glavna projekta povezana sa projektom NEFERTITI su:

Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration – PLAID

PLAID projekat (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) je projekat Evropske unije finansiran u okviru H2020 programa, koji je započet u januaru 2017. i traje do jula 2019. Projekat je osmišljen kako bi podstakao poljoprivrednike da prihvate inovacije u poljoprivredi, što dovodi do veće održivosti evropske poljoprivrede, na način da im se omoguće visokokvalitetne demonstracione aktivnosti na komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Još ranije je utvrđeno da se poljoprivrednici entuzijastično uključe u prenos znanja kroz demonstracione aktivnosti, te da inovacije i prihvatanje novih poljoprivrednih tehnologija ili praksi proizilaze iz interaktivne komunikacije istomišljenika. Demonstracione aktivnosti mogu takođe doprineti izgradnji mreža u poljoprivrednim zajednicama, što dovodi do dugoročne održivosti i razvoja u ruralnim područjima. Međutim, malo toga je dokumentovano o demonstracionim aktivnostima u poljoprivredi u evropskim zemljama te je identifikovan nedostatak popisa ili on-line resursa.

PLAID sarađuje sa svojim sestrinskim projektom AgriDemoF2F, kako bi stvorio on-line resurse uključujući popis demonstracionih aktivnosti u EU 28, Švajcarskoj, Srbiji i Norveškoj. Informacije se čuvaju u FarmDemo hub-u, koji je povezan s geografskom kartom koja se može pretraživati. PLAID takođe identifikuje i promoviše najbolje prakse i inovativne pristupe koji se koriste na komercijalnim demonstracionim farmama. Osim toga, PLAID razvija „virtuelne“ (on-line) demonstracione pristupe komercijalnim poljoprivrednicima. Oni će istaknuti najbolje prakse koje osiguravaju uključivanje širokog raspona tipova poljoprivrednika i zaposlenih na farmi, bez obzira na uzrast i pol. PLAID će istaknuti inovativne nove pristupe demonstracijama; i izvući pokazatelje najbolje prakse za različite ciljeve demonstracionih aktivnosti.

PLAID preduzima ove aktivnosti kroz konzorcijum koji sadrži veliki broj učesnika, koristeći mnoge od njih kako bi se znanje umnožilo i zatvorio jaz u inovacijama.

Za dodatne informacije možete pogledati web stranicu projekta – https://www.plaid-h2020.eu/

 

Building an interactive Agridemo–Hub community enhancing farmer to farmer learning – AgriDemoF2F

Cilj AgriDemo-F2F-a je poboljšanje učenja među učesnicima unutar komercijalne poljoprivredne zajednice. Projekat će iskoristiti iskustvo različitih aktera i uključivaće partnere iz prakse tokom celog projekta kako bi se produbilo razumevanje delotvornih demonstracionih aktivnosti na farmi (pristup s više učesnika).

U prvom koraku, projekat provodi georeferencirani inventar trenutno otvorenih komercijalnih farmi koje učestvuju u demonstracionim aktivnostima u Evropi, sa detaljima o sektorima i temama u okviru kojih su stručne, kao i opis tehnika koje primenjuju u prenosu znanja.

Studije slučaja su odabrane kako bi se izvršila detaljna uporedna analiza. Važni kriterijumi prilikom izbora su: široko rasprostranjena geografska pokrivenost u Evropi, reprezentativna za poljoprivredne sektore EU-a, sisteme i teritorije kao i odnos nerazvijene tehnologije naspram razvijenije tehnologije u posredničkim tehnikama.

Studije slučaja će biti opisane, analizirane i upoređene na njihovoj mrežnoj strukturi (akteri, uloge i karakteristike upravljanja), kao i mehanizmi i alati koji se koriste za zapošljavanje, interakciju i učenje. Pored toga, efikasnost različitih pristupa unutar studija slučaja procenjivaće se kroz evaluaciju opsega i prirode učenja.

Regionalni i međunarodni sastanci sa većim brojem učesnika koristiće rezultate unakrsne uporedne analize studije slučaja kako bi identifikovali skup najboljih praktičnih pristupa kako za demonstraciju rezultata istraživanja na farmi (podstaknutih istraživanjem), tako i za širenje najboljih poljoprivrednih praksi među stručnjacima (podstaknutih inovacijama) i preporuke za upravljanje AKIS-om i politike o tome kako podržati uspešne demonstracione aktivnosti na farmi. Osnaživanje komercijalne poljoprivredne i političke zajednice za prihvatanje ovih najboljih praksi dogodiće se kroz struktuisanje rezultata projekta i demonstracionih farmi na AgriDemo-Hubu, interaktivnoj, korisnički orijentiranoj, internet aplikaciji.

Za dodatne informacije možete pogledati web stranicu projekta – https://agridemo-h2020.eu/

U okviru RUR-11, ova dva projekta PLAID i AgriDemoF2F čine inventar Demo-aktivnosti širom Evrope. Nekoliko NEFERTITI partnera uključeno je u ove projekte i ti će se inventari koristiti u NEFERTITI projektu za povezivanje demo-aktivnosti na specifične teme širom Evrope. NEFERTITI će se nadovezati na rezultate projekta PLAID koji se odnose na ključne faktore uspeha za demonstracije u smislu učenja od strane poljoprivrednika, usvajanje pokazanih novih tehnika i poboljšanih mreža i aktivnosti među stejkholderima. Materijali za diseminaciju će se razvijati kao dodatak onima koji su razvijeni u okviru projekata PLAID i AgriDemoF2F, a video materijali će se širiti kroz slične medije. To će odrediti preporuke najboljih praksi o tome kako sprovesti efikasne demo-aktivnosti na farmi iz PLAID-a i AgriDemoF2F-a te ih interpretirati u odnosu na potrebe NEFERTITI mreža. Projekat NEFERTITI će koristiti komunikacione ciljeve (popis e-pošte, itd.) PLAID-a i AgriDemoF2F kako bi se osigurao kontinuitet u komunikaciji s demo-farmama EU-a. Učestvovanje nekih NEFERTITI partnera u PLAID i AgriDemoF2F projektima, uključujući oba koordinatora, osiguraće i uspešan prenos i prihvatanje relevantnih rezultata koji će poboljšati implementaciju NEFERTITI-ja.

Osim gore navedenih projekata, NEFERTITI je povezan sa sledećim projektima: