Travnjaci i sekvestracija ugljenika

Travnjaci su od izuzetne važnosti, jer obuhvataju 61 miliona ha, što predstavlja 16% ukupne površine i 40% evropskog poljoprivrednog područja. Oni imaju višenamensku svrhu dok se veliki procenat površina isključivo koristi kao hrana za životinje. Proizvodnja mlečnih proizvoda, govedine i ovce od velike su ekonomske važnosti. Postoji i veliki potencijal za sekvestraciju ugljenika i ublažavanje klimatskih promena kroz navodnjavanje travnjaka, koji mogu poslužiti kao i ekosistemi.

Veliki zahtevi za travnjacima nametnuli su važnost stvaranja ostvarivih i praktičnih postupaka i preporuka najboljih praksi na srednjoročnom planu. Ove opcije bi trebale:

  1. doprineti razumnom i merljivom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte kod korišćenja travnjaka;
  2. biti sposobne integrisati se na jednostavan način u konvencionalno upravljanje travnjacima;
  3. poboljšati efikasnije upravljanje đubrivom smanjenjem emisija neutrona u vodenim površinama, primena ekosistema radi doprinosa biološkoj raznolikosti, zaštita predela i skladištenje ugljenika
  4. implementirati zajedničku mrežu sa različitim odgovornostima.

Podaci koji mlekarima olakšavaju odluke

Izazovi u upravljanju poljoprivrednog gazdinstva sa kojima se poljoprivrednici suočavaju uključivaće: reprodukcija, zdravlje vimena, hromost, ishrana, upravljanje podacima, podaci o mužnji, aktivnost i ponašanje, bolesti metabolizma, telad i mlade, upravljanje zemljištem i travnjacima i štale. Ovo su posebne interesne grupe u 4D4F (Data Driven Dairy Decision For Farmers) koje su mlekari izdvojili kao najvažnije.

Tehnologije kojima će se hubovi baviti su: senzori na vratu i gležnju (za merenje toplote i aktivnosti), toplotne kamere (za tela, otkrivanje upale mlečnih žlezda i bolesti papaka), senzori za temperature (u uhu i retikulumu), pH monitora (u retikulumu), LIDAR (za rast travnjaka), mikrofona (za ruminiranje i cuddling aktivnost), senzori za merenje progesterona u muzilištu (za otkrivanje toplote), senzori na repu i u rodnom kanalu (za otkrivanje teladi) i senzora za okolinu (za upravljanje ventilacije).

Hubovi demonstriraju kako se ove tehnologije mogu koristiti za stvaranje podataka koji će poboljšati donošenje odluka što će dovesti do veće profitabilnosti, poboljšanja dobrobiti životinja i poboljšanja ekoloških praksi na poljoprivrednom gazdinstvu.

Ekološki sistemi u stočarstvu

Izazov ekološkog stočarstva je razvoj održivih sistema uzgoja koji se oslanjaju na pametno ekološko intenziviranje i zadovoljava društvena očekivanja vezana za zdravlje i dobrobit životinja. Ova mreža će okupiti poljoprivrednike koji sprovode demonstracione aktivnosti na ekološkoj proizvodnji stoke, kao i posrednike, savetnike i naučnike uključene u te aktivnosti.

Cilj mreže biće razmena znanja i iskustava oko problema i rešenja vezana za dobrobit životinja i njihovo zdravlje. Demonstracione aktivnosti biće fokusirane na nove prakse i tehnologije koje pomažu smanjivanju upotrebe antibiotika i anthelmintika, doprinose poboljšanju robusnosti životinja, njihovoj dobrobiti i hranjenju.

Drugi cilj je razmena znanja i iskustava oko specifičnosti demonstracija u ekološkom uzgoju stoke koja će omogućiti privlačenju konvencionalnih poljoprivrednika, kao i poboljšanju dosega i interakcije sa potrošačima.