NEFERTITI PROJEKT

7M€

 költségvetésű hálózat

32

partner

17

országból

NEFERTITI projekt egy egyedülálló hálózat (Horizon 2020 keretprogram, Társadalmi kihívások pillér 2, RUR 12-2017 pályázati felhívás keretében elnyert 4 éves futamidejű projekt), amelyben 17 országból 32 partner működik együtt az ACTA, a Francia Mezőgazdasági Műszaki Intézetek Hálózatának vezetője irányításával.

CÉLOK

A NEFERTITI általános célkitűzése gondosan kiválasztott bemutató és kísérleti gazdaságok EU-szintű, egymással szoros kapcsolatban álló hálózatának létrehozása. A hálózat célja a tudáscsere elősegítése, a szereplők kölcsönös előnyös egymásra hatása és az innovációk hatékony elterjesztése a mezőgazdaságban, a 10 legfontosabb európai mezőgazdasági kihívás témakörében, a technológiák gyakorlati tapasztalatcsere által történő bemutatásával.

Egyik cél a bemutató rendezvények széles körű támogatása

A demonstrációs rendezvények az innovációk bemutatására és megértésére összpontosítanak egy működő mezőgazdasági környezetben vagy helyi környezetben. Különböző típusú demo események léteznek, amikben közös a tudáscsere: a mezőgazdasági termelők között illetve a mezőgazdasági termelő és az innováció szereplői között. Ennek a tudásátadásnak többféle formája lehet, pl. tudás terjesztése (disszemináció), tanácsadás és megoldások nyújtása, megoldások közös kidolgozása és kutatás folytatása.
Ez azt mutatja, hogy a demonstrációs rendezvények céljaiktól függően több tevékenységből is állhatnak. Ezeknek két fő jellemzője van:

  •  a résztvevők száma: kevesebb mint 20-tól a több mint 200 főig az általános célok, a helyszín, a partnerség és a téma vonzereje alapján.
  • a kölcsönös tanulás mértéke: az események célja lehet a farmerek egymás közötti tudáscseréjének fokozása magas színvonalú kölcsönös tanulással vagy az információk és innováció átadásának maximalizálásával.

Nefertiti

2019

0
ország
0
hálózat
0
regionális hub
0
demonstrációs évente

Tíz interaktív tematikus hálózat jött létre, amely mintagazdák és innovációban résztvevő szervezetek 45 regionális klaszteréből (hub) áll: tanácsadók, oktatás, civil szervezetek, kutatók, ipar és a politikai döntéshozók. A témákat a bemutatók megvalósíthatósága, a várható hatás, a demo-tevékenységek hatékonysága és az innovációs potenciál alapján választották ki. A három fő mezőgazdasági szektort lefedik: állattenyésztés, szántóföldi gazdálkodás és a kertészet. Eddig több mint 450 mintagazda és innovációs szereplő csatlakozott a regionális/nemzeti hubokba. 2019-ben 267 bemutató rendezvényt szerveztek és/vagy kapcsolódtak a Nefertiti projekthez, amelyek a 10 tematikus hálózat témájára összpontosítottak.

Bemutatók száma hálózatonként és hub-onként

Gyepterületek és szénmegkötés

Franciaország - 5
Németország - 6 
Írország - 6 
Egyesült Királyság - 7

Adatokon alapuló döntések tejtermelő gazdaságokban

Belgium- 12
Franciaország - 7
Németország - 6
Egyesült Királyság - 6

Hatékony ökológiai állattartási rendszerek

Franciaország - 5 
Németország - 7
Spanyolország- 5
Egyesült Királyság - 4
Horvátország - 6

Optimális talajminőség és szántóföldi növények

Belgium - 12 
Hollandia - 7
Lengyelország - 8
Spanyolország - 6

Szenzorokkal történő monitoring és változó mennyiségű (differenciált) kijuttatás (VRA)

Finnország - 3 
Franciaország - 3
Magyarország - 8
Hollandia - 5
Lengyelország - 6

Növekvő produktivitás és minőség a ökológiai szántóföldi növénytermesztésben

Finnország - 8 
Németország - 4
Lengyelország - 8
Spanyolország - 5

Megnövekedett kertészeti tápanyag hasznosulás

Bulgária - 7
Németország - 4
Hollandia - 5
Spanyolország - 5

Hatékony vízfelhasználás a kertészetben

Hollandia - 4 
Lengyelország - 5
Portugália - 6
Spanyolország - 6

A peszticidfelhasználás csökkentése a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésben

Bulgária - 6 
Franciaország - 5
Németország - 4
Portugália - 5
Spanyolország - 6

A gazdálkodás népszerűsítése

Franciaország - 2 
Németország - 8
Magyarország - 7
Írország - 5
Egyesült Királyság - 7
Horvátország - 5

12 000 résztvevő a Nefertiti rendezvényeken

Elsődleges célcsoportunk a gazdálkodók, akik az összes résztvevő (6.000) 50% -át képviselik. A 3.400 résztvevővel a mezőgazdasági tanácsadók és hallgatók képviselik a résztvevők teljes létszámának 28%-át.

Az események 71%-a gazdaságokban zajlik

A projekt különböző típusú és méretű rendezvényeket támogat: a gazdák kiscsoportos, egymás közötti tanulásától (peer-to-peer) a nagyobb rendezvényekig, ahol sok innováció kerül bemutatásra.

A demonstrációs rendezvények során bemutatott és demonstrált innovációk a kutatásból (38%), a gazdálkodóktól (36%) és az ellátási láncból (26%) származnak.

A hub szereplői, a gazdálkodók és a rendezvények szervezői többféle célt tűznek ki, és különféle módszereket alkalmaznak rendezvényeik népszerűsítésére és az innovációk bemutatására.