NEFERTITI PROJEKT

7M€

 költségvetésű hálózat

32

partner

17

országból

NEFERTITI projekt egy egyedülálló hálózat (Horizon 2020 keretprogram, Társadalmi kihívások pillér 2, RUR 12-2017 pályázati felhívás keretében elnyert 4 éves futamidejű projekt), amelyben 17 országból 32 partner működik együtt az ACTA, a Francia Mezőgazdasági Műszaki Intézetek Hálózatának vezetője irányításával.

CÉLOK

A NEFERTITI általános célkitűzése gondosan kiválasztott bemutató és kísérleti gazdaságok EU-szintű, egymással szoros kapcsolatban álló hálózatának létrehozása. A hálózat célja a tudáscsere elősegítése, a szereplők kölcsönös előnyös egymásra hatása és az innovációk hatékony elterjesztése a mezőgazdaságban, a 10 legfontosabb európai mezőgazdasági kihívás témakörében, a technológiák gyakorlati tapasztalatcsere által történő bemutatásával.

Egyik cél a bemutató rendezvények széles körű támogatása

A demonstrációs rendezvények az innovációk bemutatására és megértésére összpontosítanak egy működő mezőgazdasági környezetben vagy helyi környezetben. Különböző típusú demo események léteznek, amikben közös a tudáscsere: a mezőgazdasági termelők között illetve a mezőgazdasági termelő és az innováció szereplői között. Ennek a tudásátadásnak többféle formája lehet, pl. tudás terjesztése (disszemináció), tanácsadás és megoldások nyújtása, megoldások közös kidolgozása és kutatás folytatása.
Ez azt mutatja, hogy a demonstrációs rendezvények céljaiktól függően több tevékenységből is állhatnak. Ezeknek két fő jellemzője van:

  •  a résztvevők száma: kevesebb mint 20-tól a több mint 200 főig az általános célok, a helyszín, a partnerség és a téma vonzereje alapján.
  • a kölcsönös tanulás mértéke: az események célja lehet a farmerek egymás közötti tudáscseréjének fokozása magas színvonalú kölcsönös tanulással vagy az információk és innováció átadásának maximalizálásával.

Nefertiti

2019

0
ország
0
hálózat
0
regionális hub
0
demonstrációs évente

Tíz interaktív tematikus hálózat jött létre, amely mintagazdák és innovációban résztvevő szervezetek 45 regionális klaszteréből (hub) áll: tanácsadók, oktatás, civil szervezetek, kutatók, ipar és a politikai döntéshozók. A témákat a bemutatók megvalósíthatósága, a várható hatás, a demo-tevékenységek hatékonysága és az innovációs potenciál alapján választották ki. A három fő mezőgazdasági szektort lefedik: állattenyésztés, szántóföldi gazdálkodás és a kertészet. Eddig több mint 450 mintagazda és innovációs szereplő csatlakozott a regionális/nemzeti hubokba. 2019-ben 267 bemutató rendezvényt szerveztek és/vagy kapcsolódtak a Nefertiti projekthez, amelyek a 10 tematikus hálózat témájára összpontosítottak.

Bemutatók száma hálózatonként és hub-onként

Gyepterületek és szénmegkötés

Franciaország - 5
Németország - 6 
Írország - 6 
Egyesült Királyság - 7

Adatokon alapuló döntések tejtermelő gazdaságokban

Belgium- 12
Franciaország - 7
Németország - 6
Egyesült Királyság - 6

Hatékony ökológiai állattartási rendszerek

Franciaország - 5 
Németország - 7
Spanyolország- 5
Egyesült Királyság - 4
Horvátország - 6

Optimális talajminőség és szántóföldi növények

Belgium - 12 
Hollandia - 7
Lengyelország - 8
Spanyolország - 6

Szenzorokkal történő monitoring és változó mennyiségű (differenciált) kijuttatás (VRA)

Finnország - 3 
Franciaország - 3
Magyarország - 8
Hollandia - 5
Lengyelország - 6

Növekvő produktivitás és minőség a ökológiai szántóföldi növénytermesztésben

Finnország - 8 
Németország - 4
Lengyelország - 8
Spanyolország - 5

Megnövekedett kertészeti tápanyag hasznosulás

Bulgária - 7
Németország - 4
Hollandia - 5
Spanyolország - 5

Hatékony vízfelhasználás a kertészetben

Hollandia - 4 
Lengyelország - 5
Portugália - 6
Spanyolország - 6

A peszticidfelhasználás csökkentése a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésben

Bulgária - 6 
Franciaország - 5
Németország - 4
Portugália - 5
Spanyolország - 6

A gazdálkodás népszerűsítése

Franciaország - 2 
Németország - 8
Magyarország - 7
Írország - 5
Egyesült Királyság - 7
Horvátország - 5

12 000 résztvevő a Nefertiti rendezvényeken

Elsődleges célcsoportunk a gazdálkodók, akik az összes résztvevő (6.000) 50% -át képviselik. A 3.400 résztvevővel a mezőgazdasági tanácsadók és hallgatók képviselik a résztvevők teljes létszámának 28%-át.

Az események 71%-a gazdaságokban zajlik

A projekt különböző típusú és méretű rendezvényeket támogat: a gazdák kiscsoportos, egymás közötti tanulásától (peer-to-peer) a nagyobb rendezvényekig, ahol sok innováció kerül bemutatásra.

A demonstrációs rendezvények során bemutatott és demonstrált innovációk a kutatásból (38%), a gazdálkodóktól (36%) és az ellátási láncból (26%) származnak.

A hub szereplői, a gazdálkodók és a rendezvények szervezői többféle célt tűznek ki, és különféle módszereket alkalmaznak rendezvényeik népszerűsítésére és az innovációk bemutatására.

4 hours ago
Another virtual #NEFERTITIEU Annual Meeting is behind us and it was attended by over 70 participants!

We are filled with energy and enthusiasm for the next Demo Campaign and looking forward to see each other in person again!

#h2020 #agriculture #farmdemo https://t.co/qomwcLgFoW
NEFERTITI_EU photo