HET NEFERTITI PROJECT IS

7M€

netwerk,

32

partners

17

landen

een uniek netwerk (geselecteerd voor 4 jaar onder Horizon2020, Societal Challenge 2, RUR 12-2017 call) bestaande uit 32 partners uit 17 landen en gecoordineerd door ACTA, het hoofd van het netwerk van Franse agrarische technische instellingen.

DOELSTELLING

De belangrijkste doelstelling van NEFERTITI is om een EU-breed goed verbonden netwerk van demonstratie en pilot boerderijen op te zetten, ontworpen om de kennis uitwisseling te verbeteren, kruisbestuiving tussen actoren te verbeteren en een efficiente opname van innovatie in de agrarische sector door peer-to-peer demonstraties van technieken op de 10 belangrijkste agrarische uitdagingen in Europa.

Een doelstelling om een brede omvang van demonstratie evenementen te ondersteunen

Demonstratie evenementen focussen op het laten zien en begrijpen van innovatie binnen de context van een boerderij of binnen een lokale omvang. Er zijn veel verschillende type demo evenementen, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze kennis uitwisselen: van boer tot boer en van boer tot innovatie actor. Deze uitwisselingen kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld verspreiding van kennis, het bieden van advies en oplossingen, het samen ontwerpen van hulpmiddelen en het verder brengen van onderzoek. Dit laat zien dat demo evenementen kunnen worden samengesteld uit verschillende activiteiten op basis van de doelen. Ze kunnen verdeeld worden in twee hoofd schalen:

  • het aantal participanten: van minder dan 20 tot meer dan 200 in relatie met de globale doelen, locatie, partnerschap en aantrekkelijkheid van het onderwerp.
  • de graad van peer-to-peer leren: evenementen kunnen het doel hebben om het aantal uitwisselingen tussen boeren te maximaliseren met een hoog niveau van van elkaar leren tot het maximaliseren van de opname van informatie en innovatie

Nefertiti

2019

0
landen
0
netwerken
0
regionale hubs
0
demonstratie evenementen

10 interactieve thematische netwerken zijn er gecreerd, waarin 45 regionale clusters (hubs) bij elkaar komen van demonstratie-boeren en innovatie actoren: adviseurs, onderwijs, NGOs, onderzoekers, industrie en beleidsmakers. De thema’s zijn geselecteerd gebaseerd op de haalbaarheid van de demonstratie, de verwachte impact, de effectiviteit van de demo activiteiten en de innovatie potentie. Samen bedekken zij een gebalanceerde palet aan onderwerpen in de drie hoofd agrarische sectoren: veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Tot nu toe zijn er meer dan 450 demonstratie boeren en innovatie actoren betrokken in de regionale en nationale hubs. In 2019, hebben zij 267 demonstratie evenementen van 10 thematische netwerken georganiseerd en/of verbonden aan het NEFERTITI project.

Aantal demonstratie evenementen per netwerk en per hub

Grasland en koolstofopslag

Frankrijk- 5
Duitsland - 6 
Ierland - 6 
Verenigd Koninkrijk - 7

Datagedreven beslissingen voor melkveehouders

Belgie - 12
Frankrijk- 7
Duitsland- 6
Verenigd KoninkrijkUK - 6

Robuuste, biologische veehouderij

Frankrijk - 5 
Duitsland - 7
Spanje - 5
Verenigd Koninkrijk - 4
Croatie - 6

Optimale bodemkwaliteit voor akkerbouwgewassen

Belgie - 12 
Nederland- 7
Polen - 8
Spanje- 6

Gewas waarneming en variabele snelheidstoepassingen

Finland - 3 
Frankrijk - 3
Hongarije- 8
Nederland - 5
Polen- 6

Verhoging van de productiviteit en kwaliteit van biologische akkerbouwgewassen

Finland - 8 
Duitsland- 4
Polen- 8
Spanje - 5

Verbeterde efficiëntie van nutriëntengebruik in de tuinbouw

Bulgarije - 7
Duitsland - 4
Nederland- 5
Spanje- 5

Efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw

Nederland - 4 
Polen - 5
Portugal - 6
Spanje - 6

Verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van druiven, fruit en groenten

Bulgarije - 6 
Frankrijk - 5
Duitsland - 4
Portugal - 5
Spanje - 6

Aantrekkelijkheid van de boerensector

Frankrijk - 2 
Duitsland - 8
Hongarije - 7
Ierland - 5
Verenigd Koninkrijk - 7
Croatie - 5

12.000 deelnemers in NEFERTITI evenementen

Boeren zijn de eerste doelgroep en waren 50% van het totaal aantal deelnemers (6.000). Met 3.400 deelnemers, agrarische adviseurs en studenten representeerden zij 28% van het totaal aantal deelnemers.

71% van de evenement vindt plaats op een commerciele boerderij

Het project ondersteunt verschillende soorten evenementen met een goede balans tussen hun omvang: van kleine groepen boeren met een hoog niveau van peer-to-peer leren tot grotere evenementen met veel presentaties van innovaties

De innovaties die gedemonstreerd worden tijdens de demo evenementen komen van onderzoek (38%), boeren (36%) en toeleverende bedrijven (26%)

Hub actoren, boeren, evenementen organisatoren hebben meerdere doelen en gebruiken verschillende soorten methodes om hun evenement te promoten en om hun innovaties te presenteren.