PROJEKT NEFERTITI

7M€

sieć

32

partnerów

17

krajów

Projekt NEFERTITI to wyjątkowa sieć (wybrana na 4 lata w ramach programu „Horyzont 2020”, wyzwanie społeczne 2, konkurs RUR 12-2017), w skład której wchodzą 32 partnerów z 17 krajów i koordynowana przez ACTA, nadzorująca sieć Francuskich Instytutów Techniki Rolniczej.

CEL

Głównym celem NEFERTITI jest ustanowienie ogólnounijnej wysoce połączonej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy i skutecznego wdrażania innowacji w sektorze rolnym.

Cel wspierania szerokiego zakresu wydarzeń demonstracyjnych

kontekście gospodarstwa rolnego. Istnieje wiele różnych rodzajów wydarzeń demonstracyjnych, ale wszystkie one mają wspólną podstawę w oparciu o pewien rodzaj wymiany wiedzy: od rolnika do rolnika i od rolnika do aktorów innowacji. Ta wymiana może mieć wiele form, np. rozpowszechnianie wiedzy, udzielanie porad i rozwiązań, wspólne projektowanie narzędzi i prowadzenie badań. To pokazuje, że wydarzenia demo mogą składać się z wielu działań w zależności od ich celów. Można je podzielić według dwóch kategorii:

  • liczba uczestników: od mniej niż 20 do ponad 200 w odniesieniu do globalnych celów, lokalizacji, partnerstwa i atrakcyjności tematu.
  • stopień wzajemnego uczenia się: wydarzenia mogą mieć na celu maksymalizację wymiany między rolnikami o wysokim poziomie wzajemnego uczenia się lub maksymalizację wykorzystania informacji i innowacji.

Nefertiti

2019

0
countries
0
networks
0
regional hubs
0
annual demo events


Utworzono 10 interaktywnych sieci tematycznych, skupiających 45 regionalnych klastrów (ośrodków) demo-rolników i podmiotów zajmujących się innowacjami: doradców, przedstawicieli edukacji, organizacji pozarządowych, naukowców, przedstawicieli przemysłu i decydentów. Tematy zostały wybrane na podstawie wykonalności demonstracji, oczekiwanego wpływu, skuteczności działań demonstracyjnych i potencjału innowacyjnego. Razem obejmują zrównoważony zakres tematów w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie roli i produkcji ogrodniczej. Do tej pory w centrach regionalnych i krajowych zaangażowanych było ponad 450 demo-rolników i innowatorów. W 2019 r. przeprowadzono 267 wydarzeń demonstracyjnych poświęconych 10 tematycznym sieciom.”

Liczba wydarzeń demonstracyjnych w ramach sieci i klastra tematycznego

Użytki zielone i sekwestracja węgla

Francja - 5
Niemcy - 6 
Irlandia - 6 
Wielka Brytania - 7

Decyzje oparte na danych dla producentów mleka

Belgia - 12
Francja - 7
Niemcy - 6
Wielka Brytania - 6

Ekologiczne systemy hodowli zwierząt

Francja - 5 
Niemcy - 7
Hiszpania - 5
Wielka Brytania - 4
Chorwacja - 6

Optymalna jakość gleby w roślinach uprawnych

Belgia - 12 
Holandia - 7
Polska - 8
Hiszpania - 6

Rolnictwo precyzyjne

Finlandia - 3 
Francja - 3
Węgry - 8
Holandia - 5
Polska - 6

Zwiększenie wydajności i jakości upraw ekologicznych

Finlandia - 8 
Niemcy - 4
Polska - 8
Hiszpania - 5

Poprawiona efektywność wykorzystania składników odżywczych w ogrodnictwie

Bułgaria - 7
Niemcy - 4
Holandia- 5
Hiszpania - 5

Efektywność wykorzystania wody w ogrodnictwie

Holandia - 4 
Polska - 5
Portugalia - 6
Hiszpania - 6

Zmniejszenie zużycia pestycydów w produkcji winogron, owoców i warzyw

Bułgaria - 6 
Francja - 5
Niemcy - 4
Portugalia - 5
Hiszpania - 6

Aktrakcyjność gospodarstwa

Francja - 2 
Niemcy - 8
Węgry - 7
Irlandia - 5
Wielka Brytania - 7
Chorwacja - 5

12.000 uczestników podczas wydarzeń Nefertiti

Rolnicy są naszym pierwszym celem i reprezentują 50% całkowitej liczby uczestników (6.000), 28% ogólnej liczby uczestników (3.400) stanowią doradcy rolniczy i studenci

71% wydarzeń odbywa się w gospodarstwach komercyjnych

Projekt wspiera różnego rodzaju wydarzenia, zachowując równowagę między ich wielkością: od małych grup rolników o wysokim stopniu wzajemnego uczenia się po większe wydarzenia z dużą ilością prezentacji innowacji.

Innowacje prezentowane i demonstrowane podczas wydarzeń demonstracyjnych pochodzą z badań (38%), od rolników (36%) oraz firm z łańcucha dostaw (26%)


Członkowie klastrów tematycznych, rolnicy i organizatorzy wydarzeń mają kilka celów i wykorzystują różne metody do promowania swoich wydarzeń i prezentowania innowacji.”

4 hours ago
Another virtual #NEFERTITIEU Annual Meeting is behind us and it was attended by over 70 participants!

We are filled with energy and enthusiasm for the next Demo Campaign and looking forward to see each other in person again!

#h2020 #agriculture #farmdemo https://t.co/qomwcLgFoW
NEFERTITI_EU photo