Projekat NEFERTITI je jedinstvena mreža vredna 7 miliona € (odabrana od Horizon 2020, Societal Challenge 2, RUR 12-2017 call) koja uključuje 32 partnera i predvođena je ACTA-om, koji vode francuske mreže poljoprivredno-tehničkih institucija.

NEFERTITI uspostavlja 10 interaktivnih tematskih mreža i okuplja 45 regionalnih podmreža (hub-ova) demo poljoprivrednika i drugih učesnika (savetodavna tela, nevladine organizacije, industrija, obrazovanje, istraživači i kreatori poljoprivredne politike) u 17 zemalja. NEFERTITI se fokusira na stvaranje dodatne vrednosti kroz razmenu znanja i umrežavanje eksperata, poljoprivrednika i drugih aktera kako bi se podstakla inovativnost i kako bi se povezale različite mreže poljoprivrednika širom Europe. Na kraju, sve to doprinosi konkurentnijoj, održivoj i klimatski „pametnoj“ poljoprivredi.

NEFERTITI se bavi sa 10 tema koje su odabrane na temelju ključnih pitanja poljoprivrednih zajednica. Zajedno pokrivaju uravnotežen raspon tema u tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura.

Program praćenja i učenja podržava izvlačenje naučenih lekcija i lekcija koje bi se podelile sa širom javnosti uključujući javne institucije i AKIS učesnike (Agriculture Knowledge and Innovation Systems). Internet platforma otvara pristup iskustvu, učesnicima, demonstracionim detaljima i sličinom sadržaju za deljenje, a poboljšana je relevantnim materijalom (uključujući visoko kvalitetne videozapise) na materinjem jeziku svakog partnera. NEFERTITI će podstaknuti politički dijalog sa regijama EU kako bi se uskladili interesi između poljoprivrednika i kreatora poljoprivredne politike u pogledu održivosti mreža.