Međunarodni savetodavni odbor (IAB) se sastoji od eksternih stručnjaka do naučnika, kreatora politike, razlićitih udruženja, prehrambene industrije na međunarodnom i EU nivou (pismo namere u aneksu).

Uloga IAB-a:

  • Pružanje saveta, osiguravanje kvaliteta i oblikovanje plana implementacije NEFERTITI projekta;
  • Pobrinuti se da se uzmu u obzir mišljenja i potrebe međunarodnih donositelja odluka, stručnjaka, učesnika u ekonomiji i poljoprivrednika tokom trajanja projekta i samim tim raditi na ojačavanju dvosmerne komunikacije
  • Pomoć u diseminaciji rezultata dobijenih istraživanjima
  • Podrška implementaciji i integraciji razvijenih modula.

IAB će biti vođen od strane ExCom-a i učestvovaće na sastancima Generalne Skupštine jednom godišnje.

IAB članovi su sljedeći:

M. Pierre Labarthe

INRA

Koordinator projekta H2020 RUR-14 „AgriLink“ o savetodavnim uslugama

Ms. Agnès Trarieux

Région Pays de la Loire

Evropska i regionalna politika

M. Joao JOSE PASINI

ITAIPU Binacional

Integrisani pristup demonstraciji: okolina, energija, društvena odgovornost, prenos tehnologije

Ms. Marie-Alice Budniok

European Landowner Organisation (ELO)

CAP, demonstracione aktivnosti

Prof Marco Vieri

University of Firenze

Profesor inženjerstva okoline i specijalista za terenske demonstracione aktivnosti vezane za preciznu poljoprivredu

M. Tim Mackle

DairyNZ

Inovacije mlečnih proizvoda i demonstracione aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima

Prof Alenxandros Koutsouris

Agricultural University of Athens

Poljoprivredni sociolog i specijalista za proces učenja