Glavni cilj projekta NEFERTITI je uspostavljanje mreže dobro definisanih demonstracionih i pilot poljoprivrednih gazdinstava širom EU-a namenjenih poboljšanju razmene znanja i efikasnog uvođenja inovacija u poljoprivrednom sektoru kroz demonstracije učesnika i eksperata na određenu temu.
Šest glavnih ciljeva projekta su:

Na nivou podrške:

  • Osmišljavanje dinamičkog plana delovanja kroz utvrđivanje potreba učesnika u demonstracijama i potreba mreža u vezi znanja i praksi na osnovu tematskih aktivnosti unutar mreža
  • Potpora ciklusu demonstracionih aktivnosti i učenju među učesnicima u regionalnim podmrežama. Cilj je učenje i rad na tome kako poboljšati znanje među poljoprivrednicima i kako poboljšati interakciju teorije i prakse;
  • Uspostavljanje internet platforme koja uključuje i bazu znanja sa demonstracijama koje sadrže znanja spremna za korišćenje iz drugih nacionalnih, EU i EIP projekata, organizovanih prema temama i sektorima.

Na nivou koordinacije:

  • Uspostavljanje i održavanje interaktivnih tematskih mreža na regionalnom, nacionalnom i EU nivou prema sektorima i temama (i projektima vezanim uz EIP) kako bi se podstakla razmena znanja i praksi;
  • Podsticanje procesa učenja svih učesnika uključenih u demonstracione aktivnosti kroz mreže kako bi se identifikovale najbolje prakse za demonstracije i interakciju između demonstracija koje pokrivaju slične teme na evropskom nivou
  • Poboljšanje političkog dijaloga i umrežavanje upravljačkih tela regionalnih evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF) kako bi se osigurala održivost mreže;
  • Promovisanje efikasne upotrebe demonstracionih i mrežnih aktivnosti putem komunikacije i širenja praktično orijentisanih ishoda prilagođenih na lokalnom nivou