Postanite član NEFERTITI mreže!

NEFERTITI je jedinstveni EU projekat koji uspostavlja 10 tematskih mreža u području stočarstva, ratarstva i hortikulture. Unutar tih mreža svi relevantni učesnici rade zajedno: poljoprivrednici, dobavljači, istraživači, savetnici i donosioci odluka. Cilj je širenje najbolje prakse i razmena znanja kroz demonstracione aktivnosti i raspravemeđu poljoprivrednicima. Osim toga, projekat će biti inspiracija za istraživače, savetnike i vlasnike demonstracionih poljoprivrednih gazdinstavakako bi efikasnije preneli svoje rezultate istraživanja poljoprivrednicima.

Zašto se uključiti u NEFERTITI?

  1. Vaš poljoprivredni sektor može naučiti iz rezultata u različitim evropskim zemljama kako bi poboljšali održivostu područjuratarstva, hortikulture i/ili stočarstva
  2. Saznajte više o potrebama i izazovima vašeg poljoprivrednika, kao i o najboljim praksama i rešenjima
  3. Podelite svoje ideje i viziju o jačanju održive poljoprivrede
  4. Iskoristite nova inovaciona partnerstva u vašem poljoprivrednom sektoru

NEFERTITI se želi uključiti u regionalnu dimenziju EU-a i tako se povezati sa regionalnim vlastima koje su često zadužene za politiku ruralnog razvoja i inovacija. Iz tog razloga podstičemo članstvou sledećim oblicima učestvovanja:

  1. Aktivna regija: regije učesnice zainteresovane su za pilot i demonstraciona poljoprivredna gazdinstva. One će biti informisane i ponudiće im se mogućnosti da se uključe u aktivnosti projekta u svojoj zemlji /regiji ili regiji u neposrednoj blizini. Oni mogu biti uključeni kroz učestvovanje u radionicama, okruglim stolovima, terenskim posetima i demonstracionim događajima, upitnicima, itd. Regije učesnice će biti redovno informisane o događajima, aktivnostima i rezultatima projekta.
  2. Područje posmatrača: regije posmatrači daju podršku projektu i prate ga. Redovno će se informisati o događajima, aktivnostima i rezultatima projekta.
  3. Ostali regionalni učesnici: organizacije koje su deo podmreže, ministarstva, opštine

Bilo aktivno ili pasivno, članstvo u NEFERTITI mreži je potpuno besplatno i na dobrovoljnoj je bazi. Učešće članova zavisi će samo o njihovoj spremnosti da podrže NEFERTITI mrežu bez obveze da aktivno učestvuju u projektnim aktivnostima. Članovi mogu promeniti oblik članstva ili napustiti mrežu u bilo kom trenutku bez posledica.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte Martijn Onderstal (mf.onderstal@pzh.nl) i Marga Vintges (MGMVintges@GemeenteWestland.nl).

Želite biti deo NEFERTITI-a?

Molimo Vas da ispunite sledeći obrazac za članstvo kako biste nas obavestili da se želite uključiti!