NEFERTITI PROJEKTI ON

7M€

verkosto

32

partneria

17

maata

ainutlaatuinen verkosto (valittu 4 vuodeksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, Societal Challenge 2, RUR 12-2017 -haku), joka koostuu 32 kumppanista 17 maasta ja jota koordinoi Ranskan maatalouden teknisten instituuttien verkoston johtaja ACTA.

TAVOITE

NEFERTITI: n yleisenä tavoitteena on luoda EU: n laajuinen tiiviisti kytketty demonstraatio- ja koetilojen verkosto, jonka tarkoituksena on tehostaa tiedonvaihtoa, toimijoiden välistä inspiroimista ja tehokasta innovaatioiden käyttöönottoa viljelyalalla tekniikoiden vertaamiskohtaisella esittelyllä, kymmenen laajan maatalouden haasteen saralla Euroopassa.

Tavoitteena tukea monenlaisia ​​demonstraatiotapahtumia

Demonstraatiot keskittyvät innovaatioiden esittelyyn ja havainnollistamiseen maatilan yhteydessä tai muussa ympäristössä. Demo-tapahtumia on monen tyyppisiä, mutta niiden kaikkien yhteinen perusta on tietynlainen tiedonvaihdo: viljelijältä viljelijälle ja viljelijältä innovoijalle. Näillä tiedonvaihtoilla voi olla useita muotoja, kuten tiedon levittäminen, neuvojen ja ratkaisujen tarjoaminen, työkalujen yhteinen suunnittelu ja tutkimuksen suorittaminen. Tämä osoittaa, että esittelytapahtumat voivat koostua monesta toiminnasta niiden tavoitteiden mukaan. Demo-tapahtumat voidaan jakaa kahteen asteikkoon:

  • osallistujien lukumäärä: alle 20 – yli 200 suhteessa globaaleihin tavoitteisiin, sijaintiin, kumppanuuteen ja aiheen houkuttelevuuteen.
  • vertaisoppimisen aste: tapahtumien tavoitteena voi olla tiedonvaihdon maksimointi viljelijöiden välillä, joilla on korkea vertaisoppimisen taso, tai maksimoidaan tiedon ja innovoinnin omaksuminen.

Nefertiti

2019

0
maata
0
verkostoa
0
alueellista keskittymää
0
demo-tapahtumaa

On luotu 10 vuorovaikutteista temaattista verkostoa, jotka tuovat yhteen 45 maanviljelijöiden ja innovaatioiden toimijoiden alueellista hubia eli klusteria: neuvonantajat, koulutus, kansalaisjärjestöt, tutkijat, teollisuus ja päätöksentekijät. Aiheet on valittu demonstraation toteutettavuuden, odotettavissa olevien vaikutusten, demotoiminnan tehokkuuden ja innovaatiopotentiaalin perusteella. Yhdessä ne kattavat aihealueet kolmelta maatalouden pääalalta: eläintuotanto, peltoviljely ja puutarhatalouden tuotanto. Tähän mennessä alueellisiin ja valtakunnallisiin klustereihin on osallistunut yli 450 demoviljelijää ja innovaatiotoimijaa. Vuonna 2019 he ovat järjestäneet ja / tai liittäneet Nefertiti-projektiin 267 demonstraatiotapahtumaa, jotka keskittyivät verkoston 10 eri teemaan.

Demo-tapahtumien lukumäärä per verkosto ja hub (klusteri)

Nurmet ja hiilensidonta

Ranska - 5
Saksa - 6 
Irlanti - 6 
Yhdistynyt kuningaskunta - 7

Tietoon perustuvat päätökset maitotiloilla

Belgia- 12
Ranska - 7
Saksa - 6
Yhdistynyt kuningaskunta - 6

Vakaalla pohjalla olevat luomukotieläintalouden menetelmät

Ranska - 5 
Saksa - 7
Espanja - 5
Yhdistynyt kuningaskunta - 4
Kroatia - 6

Optimaalinen maan laatu peltokasvien viljelyssä

Belgia - 12 
Alankomaat - 7
Puola - 8
Espanja - 6

Kasvuston mittaus ja määränsäätöautomatiikka

Suomi - 3 
Ranska - 3
Unkari - 8
Alankomaat - 5
Puola - 6

Tuottavuuden ja laadun parantaminen luomupeltokasvien viljelyssä

Suomi - 8 
Saksa - 4
Puola - 8
Espanja - 5

Ravinteiden käytön tehostaminen puutarhataloudessa

Bulgaria - 7
Saksa - 4
Alankomaat - 5
Espanja - 5

Veden käytön tehokkuus puutarhataloudessa

Alankomaat - 4 
Puola - 5
Portugali - 6
Espanja - 6

Kasvinsuojeluaineiden vähentäminen rypäleiden, hedelmien ja kasvisten tuotannossa

Bulgaria - 6 
Ranska - 5
Saksa - 4
Portugali - 5
Espanja - 6

Viljelyn houkuttelevuus

Ranska - 2 
Saksa - 8
Unkari - 7
Irlanti - 5
Yhdistynyt kuningaskunta - 7
Kroatia - 5

12 000 osallistujaa Nefertitin tilaisuuksissa

Viljelijät ovat etusijainen kohderyhmämme, ja he ovat edustaneet 50% kaikista osallistujista (6 000). Maatalouden neuvonantajien ja opiskelijoiden osuus kaikista osallistujasta on 28% (3400)

71% tilaisuuksista tapahtui yksityisellä maatilalla

Projekti tukee erityyppisiä tapahtumia tasapainoisesti: pieniä viljelijäryhmiä, joilla on korkea vertaisarviointi ja vertaisoppiminen, sekä myös isoja tapahtumia, joissa esitellään paljon innovaatioita.

Demo-tapahtumien aikana esitetyt ja esitellyt innovaatiot tutkimuksesta (38%), viljelijöiltä (36%) ja tuotantopanosten toimittajilta (26%).

Klusteritoimijoilla, maanviljelijöillä ja tapahtumien järjestäjillä on useita tavoitteita ja he käyttävät erityyppisiä menetelmiä tapahtumansa mainostamiseen ja innovaatioiden esittelyyn.