NEFERTITI JE

7M€

mreža

32

parnera

17

zemalja

jedinstvena mreža (odabrana na 4 godine pod pozivom Horizon 2020, Societal Change 2, RUR 12-2017) koja se sastoji od 32 partnera iz 17 zemalja koje koordinira ACTA kao predsjedavajući mreže francuskih agro-tehnoloških instituta.

CILJ

Glavni cilj NEFERTITI mreže je uspostavljanje EU mreže povezanih demonstracijskih i pilot farmi koje će potaknuti razjmenu znanja među sudionici, kao i učinkovitije usvajanje inovacija u poljoprivredi kroz učenje među kolegama vezanim za 10 ključnih poljoprivrednih pitanja u Europi.

Cilj podržavanja velikog broja demonstracijskih događaja

Demonstracijski događaji fokusiraju se na pokazivanje i razumijevanje inovacija u poljoprivrednom kontekstu. Postoji veliki broj različitih demo događaja, ali svi u osnovi imaju za cilj da razmijene određenu vrstu znanja: na nivou farmera ili između farmera i korisnika inovacija. Ove razmjene mogu se odvijati na više načina kao što su primjerice: diseminacija znanja, pružanje savjeta i usluga, zajedničko dizajniranje alata ili provođenje istraživanja. Ovo je dokaz da demo događaji mogu biti kreirani od veliko broja aktivnosti ovisno od toga koji im je cilj. Događaji se mogu podijeliti na osnovu dvije glavne karakteristike:

  • broja sudionika koji može biti od ispod 20 do preko 200 ovisno od ciljeva, lokacije, partnera i atratkivnosti teme
  • nivoa dijeljenja znanja: događaj može imati za cilj povećati razmjenu znanja među farmerima na osnovu razmjene znanja među samim sudionicima ili kroz povećanog usvajanja pruženih informacija i razvijanje inovacija.

Nefertiti

2019

0
zemalja
0
mreža
0
regionalnih hub-ova
0
godišnjih demo događaja

Uspostavljeno je 10 interaktivnih tematskih mreža koje okupljaju 45 regionalnih klastera (hub-ova) demo-farmera i korisnika inovacija: savjetnika, prosvjetnih radnika, NVO-a, istraživača, članova industrije i kreatora politike. Teme su odabrane na osnovu izvodljivosti demonstracija, očekivanog utjecaja, učinkovitosti demo aktivnosti i potencijala inovacija. Zajedno pokrivaju uravnoteženi raspon tema u okviru tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura. Za sada je više od 450 demo farmera i korisnika inovacija bilo uključeno u regionalne i nacionalne hub-ove. U 2019. organizirano je 267 demontracijskih događaja koji su se fokusirali na 10 tematskih mreža.

Broj demo događaja po mreži i hub-u

Travnjaci i sekvestracija ugljika

Francuska- 5
Njemačka- 6 
Irska- 6 
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7

Podaci koji mljekarima olakšavaju odluke

Belgija- 12
Francuska- 7
Njemačka- 6
UK - 6

Ekološki sustavi u stočarstvu

Francuska- 5 
Njemačka- 7
Španjolska- 5
UK - 4
Hrvatska- 6

Optimalna kvaliteta tla u ratarstvu

Belgija - 12 
Nizozemska- 7
Poljska- 8
Španjolska- 6

Mjerenje usjeva senzorima i Tehnologija promjenjive količine ili varijabilne doze

Finska - 3 
Francuska- 3
Mađarska- 8
Nizozemska- 5
Poljska- 6

Povećanje produktivnosti i kvalitete u obradi ekoloških obradivih površina

Finska - 8 
Njemačka- 4
Poljska- 8
Španjolska- 5

Poboljšana učinkovitost korištenja hranjivih tvari u hortikulturi

Bugarska- 7
Njemačka - 4
Nizozemska- 5
Španjolska- 5

Učinkovitije korištenje vode u hortikulturi

Nizozemska- 4 
Poljska- 5
Portugal - 6
Španjolska- 6

Smanjena upotreba pesticida u proizvodnji grožđa, voća i povrća

Bugarska- 6 
Francuska- 5
Njemačka- 4
Portugal - 5
Španjolska- 6

Atraktivna poljoprivredna gospodarstva

Francuska - 2 
Njemačka- 8
Mađarska- 7
Irska- 5
Ujedinjeno Kraljevstvo - 7
Hrvatska - 5

12.000 sudionika u Nefertiti mreži

Farmeri su naša glavna ciljna grupa i čine 50% ukupnog broja sudionika (6.000). Sa preko 3.400 sudionika, poljoprivredni savjetnici i studenti čine 28% ukupnog broja sudionika.

71% događaja dogodilo se na komercijalnim farmama

Projekt podržava različite vrste događaja s dobrim odnosom po pitanju veličine: od malih grupa farmera s visokim udjelom dijeljenja znanja među farmerima do velikih događaja s inovacijskim prezentacijama.

Inovacija koje su predstavljene i demonstrirane tijekom demo događaja nastale su na osnovu istraživanja (38%), farmera (36%) i kompanija iz lanca opskrbe (26%)

Članovi hub-ova, farmeri, organizatori događaja imaju nekoliko ciljeva i koriste se različitim metodologijama kako bi promovirali svoje događaje i predstavili inovacije.