Cilj radnog paketa WP5 je podsticanje učenja među učesnicima na demonstracionim poljoprivrednim gazdinstvima, širenje znanja i podsticanje kolektivnog učenja od strane komercijalnih poljoprivrednika kako bi se poboljšao učinak njihovih demonstracionih aktivnosti. Kako bi se postigao ovaj cilj, WP5 će stvoriti i olakšati praćenje i evaluaciju regionalnih procesa učenja i međuregionalne razmene znanja u demonstracionim mrežama. Aktivnosti će inspirisati i ubrzati procese učenja i tokove znanja među učesnicima.

Specifični ciljevi radnog paketa WP5 su:

  • Usvajanje i razmena iskustava i metoda za poboljšanje kolektivnog učenja među učesnicima na demonstracionim poljoprivrednim gazdinstvima;
  • Organizovanje samopraćenja, evaluacija ovih praksi i metoda i kolektivno učenje kako bi se unapredio proces učenja poljoprivrednika unutar NEFERTITI demonstracionih mreža;
  • Izrada preporuka o tome kako iskoristiti ove pristupe za demonstraciona poljoprivredna gazdinstva u različitim zemljama EU-a, podupirući implementaciju EIP-AGRI-ja, u vezi s dinamikom sistema savetovanja i obrazovanja u EU.

Specifičan pristup radnog paketa WP5 je sledeći:

Radni paket WP5 obogaćuje i podstiče proces učenja među učesnicima na nekoliko demonstracionih poljoprivrednih aktivnosti organizovanih u radnom paketu WP3. Dalje, WP5 inspiše i olakšava kolektivni proces učenja na transnacionalnim događajima i unakrsnim posetima organizovanim u radnom paketu WP2. To se postiže razvojem alata za procenu (koji se temelji na rezultatima PLAID-a i Agridema-F2F), promatranjem i procenom demonstracionih aktivnosti, organizovanje razmene između mreža sa naglaskom na tome kako demonstrovati i pružiti najbolje prakse, alate i prilagoditi vodiče za poljoprivrednike koji se bave demonstracijama. Operativne demonstracione aktivnosti (WP3) prate se kako bi se omogućila procena naučenih lekcija. Za prikupljanje zaključaka testiraće se, proveravati i osiguravati alati za samo-praćenje i praćenje. To će doprineti evaluaciji procesa učenja unutar mreža demonstracionih poljoprivrednih gazdinstava što dovodi do dinamičnog načina učenja koji je ključan u inovaciji („innovation loop“). Pored procesa učenja među kolegama i pouka o efikasnosti demonstracionih poljoprivrednih gazdinstava, praćenje će takođe dobijati informacije od učenika, nastavnika i posmatrača šta je naučeno o interakciji 'naučne prakse' i olakšavanju operativnih aktivnosti skupova (EIP-AGRI).