Radni paket WP4 ima trostruki cilj:

  • Postaviti arhitekturu NEFERTITI platforme na osnovu popisa zahteva stejkholdera;
  • Razviti, upravljati i održavati NEFERTITI platformu koja će služiti za umrežavanje i razmenu znanja;
  • Omogućiti interakciju učesnika iz poljoprivrednog sektora koji žele da doprinesu širenju prikupljenog znanja u operativnim demonstracionim aktivnostima.

Specifičan pristup radnog paketa WP4 je sledeći:

WP4 će se oslanjati na agilni pristup razvoju softvera (definisanim Scrum Vodičem, Pročitajte više ...) i prilagodiće ga kako bi najbolje odgovarao potrebama projekta, tj. kako bi odgovarao vremenu predviđenom za projekat i opsegu aktivnosti. Vođa WP4 će imati ulogu "vlasnika proizvoda" i biće odgovoran za interakciju s učesnicima, definisanje zahteva, prioriteta i ažuriranjem "backlog-a". Tim programera će uz pomoć Scrum Mastera raditi na sprovođenju zahteva koji definiše "vlasnik proizvoda". Rad će biti podeljen u manje serije koje će programeri implementovati u iteracijama od 2-4 nedelje (sprints). Svaki sprint se završava novom verzijom NEFERTITI platforme. Pod WP4 će biti konsolidovani prikupljeni podaci i proveriće se da li su prikladno sastavljeni i sačuvani u bazi podataka i dostupni na platformi. WP4 će osigurati pravilno i neprekidno upravljanje i održavanje platforme.