Jedinstveni H2020 projekat

  • 10 tematskih mreža
  • 45 regionalnih/nacionalnih podmreža
  • Demonstracione farme i aktivnosti
  • Okruženje sa velikim brojem stručnjaka

Ciljevi

  • Podrška inovacijama
  • Poboljšanje učenja između učesnika
  • Razmena znanja
  • Umrežavanje učesnika

Cilj NEFERTITI mreže je :

Povezivanje ljudi
Ojačati umrežavanje različitih stručnjaka, prenošenje znanja između učesnika i širenje inovacija u Evropi.
Razmena znanja
Internet platforma/baza znanja podržava pristup i potpomaže deljenje iskustava, znanja i demonstracija tehničkog znanja.
Razmena praksi
Program praćenja i učenja podržava sistematsko izvlačenje naučenih lekcija i najboljih praksi za demonstraciju koje treba razmenjivati sa širom publikom u EU AKIS, uključujući i kreatore zakona i aktova.
1 week ago
📢During the 19th edition of EU Regions Week, @NEFERTITI_EU will co-organize online workshop on topic "The role of Demo Farms in Agricultural Knowledge and Innovation Systems: a policy perspective".

✅Register now to save your spot 👇
https://t.co/JDmPfBNDB7

#EURegionsWeek https://t.co/gMkZHIYgXT
NEFERTITI_EU photo