Het doel van werkpakket 9 is om te verzekeren dat de 'ethische verplichtingen' die in dit werkpakket zijn geschreven, worden nagekomen