Ook jij kan boeren: Aantrekkelijkheid van de landbouw voor nieuwe instappers

Bouw een netwerk van demonstratieboerderijen die een aantrekkelijke carrière- en werkomgeving laten zien aan jonge boeren, studenten, hun ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden. De netwerkhubs zullen demonstratieboeren die ook betrokken zijn bij andere netwerken van demonstratielandbouwbedrijven betrekken, maar vooral boeren die specifiek hun boerderijen aanbieden en tijd hebben voor de ondersteuning en vorming van jonge mensen en boeren aan het begin van hun loopbaan. Het netwerk zal leden hebben die een veilige werkomgeving hebben met oog voor duurzaamheid en kwaliteit van leven, evenals technische, kwaliteits- en economische prestatie-indicatoren. Deze boeren hebben een passie voor wat ze doen en het vermogen om de interesse van jongere geesten te motiveren verder te gaan in de agro-sector. Het zal met name aantrekkelijk zijn voor boeren die hun bedrijf openen voor bezoeken, vaardigheidsdemonstraties, innovatie-updates en het leren van sociale vaardigheden. Het zal helpen om alternatieve manieren aan te tonen om een ​​boer te worden maar ook om nieuwe loopbaantrajecten in de agrarische sector aan te tonen, zowel voltijds als parttime. Nieuwe organisatiestructuren zoals samenwerkingsvormen zullen we promoten evenals traditionele familie bedrijven.