Het hoofddoel van NEFERTITI is om een goed verbonden Europees netwerk op te zetten van bijzondere demonstraties en pilot boerenbedrijven, ontworpen om kennisuitwisseling te verbeteren, kruisbestuiving te stimuleren en het efficiënt opnemen van innovaties door de agrarische sector via demonstraties van technologie van boer op boer, georganiseerd per thema.

De hoofddoelen van het project zijn:

Op het ondersteuningsniveau:

  • Ontwikkelen van dynamische actieplannen door het identificeren van de behoefte van demonstratiepartijen en netwerken in termen van kennis en kunde voor thematische netwerkactiviteiten.

  • Ondersteunen van de cyclus van demonstratie activiteiten en van elkaar leren in de regionale hubs en gerelateerde partijen die ontstaan. O2 is gericht op het leren tijdens de uitvoering waarbij getracht wordt om kennisoverdracht tussen boeren te verbeteren en interacties tijdens de uitvoering van onderzoek te verbeteren.

  • Het opzetten van een online platform waar kant-en-klare kennis te vinden is van andere nationale, EU en EIP gerelateerde projecten, georganiseerd op thema’s en sectoren.

Op het coordinatie niveau

  • Het opzetten en behouden van interactieve thematische netwerken op regionaal, nationaal en EU niveau per sector en thema (en de EIP gerelateerde projecten/omgeving) om kennis uit te wisselen en kruisbestuiving te stimuleren

  • Het leerproces van alle actoren stimuleren binnen het netwerk om de beste methodes voor demonstraties te identificeren op dezelfde thema’s in Europa

  • Verbeteren van de politieke dialoog en contacten leggen met de management authoriteiten van het regionale Europese Structuur Investeringsfonds (ESIF) om de duurzaamheid van het netwerk te garanderen

  • Het promoten van effectief gebruik van demonstratie- en netwerkactiviteiten door te communiceren en verspreiden van praktische uitkomsten aangepast aan het lokale niveau