Word lid van het NEFERTITI netwerk!

NEFERTITI is een uniek EU project dat bestaat uit 10 thematische netwerken in de veeteelt-, akkerbouw- en tuinbouwsector. Binnen deze netwerken werken alle relevante stakeholders met elkaar samen: boeren, toeleveranciers, onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers. Het doel is om de best practices te verspreiden van boer op boer. De boeren leren door demonstraties en discussies die ze met elkaar hebben. Daarnaast zal het project de onderzoekers, adviseurs en de eigenaren van de demonstratiebedrijven inspireren om onderzoeksresultaten op een effectievere manier te verspreiden.

Waarom lid worden van NEFERTITI?

  1. Uw agrarische sector kan leren van de resultaten uit verschillende Europese landen om de duurzaamheid van the akkerbouw-, tuinbouw- en/of veeteelt systemen te verbeteren
  2. Leer wat de behoeftes en uitdagingen zijn van boeren, net als de best practices en oplossingen
  3. Deel uw ideëen en visie om een duurzame agrarische sector te versterken
  4. Haal voordeel uit de nieuwe innovatieve samenwerkingen in uw agrarische sector

NEFERTITI wil een verbinding leggen met de Europese dimensie en daarom een verbinding maken met de regionale authoriteiten, omdat zij gaan over de plattelandsontwikkeling en het innovatiebeleid. Met dat in gedachten, stimuleren we het lidmaatschap van de volgende drie types:

  1. Actief lid: regio’s die geinteresseerd zijn in pilot- en demonstratie boerenbedrijven. Zij zullen worden geinformeerd en worden betrokken bij activiteiten in hun eigen land/regio of van een naastliggende regio. Zij kunnen worden betrokken door deelname in workshops, ronde tafel gesprekken, bezoeken in de praktijk en demonstratie evenementen, enquetes, etc. Actieve regio’s zullen regelmatig worden geinformeerd over evenementen van het project, resultaten en uitkomsten.
  2. Observerende regio: observerende regio’s zijn volgers en ondersteuners van het project. Zij zullen regelmatig worden geinformeerd over evenementen van het project, resultaten en uitkomsten.
  3. Andere stakeholdercluster organisaties, ministeries, gemeente

Voor alle 3 de types geldt dat het lidmaatschap voor het NEFERTITI netwerk geheel gratis en vrijwillig is. Het betrekken van leden zal alleen afhankelijk zijn van hun bereidheid om het NEFERTITI netwerk te ondersteunen zonder verplichting om te participeren in activiteiten van het project. Leden kunnen het type lidmaatschap altijd wijzigen of opzeggen zonder boete.

Interesse om aan te sluiten bij NEFERTITI?

Vul dan alstublieft onderstaande lidmaatschap formulier in om ons te laten hoe je betrokken wilt worden!

NEFERTITI_membership_information_and_confirmation

Membership_Declaration_NEFERTITI

Voor meer informatie, graag contact opnemen met Martijn Onderstal (mf.onderstal@pzh.nl), Marga Vintges (MGMVintges@GemeenteWestland.nl).