Verbeterde efficiëntie van nutriëntengebruik in de tuinbouw

Het netwerk zal zich richten op efficiënt nutriëntenbeheer en bemesting van tuinbouwgewassen (onder glas en open veldgroenten en fruit). Nieuwe benaderingen voor verbeterde efficiëntie van meststoffen (ten minste NPK) zullen worden aangetoond met minerale en organische meststoffen. Bodem- of afvoerlaboratoriumanalyses zullen worden gecombineerd met op sensoren gebaseerde benaderingen zoals het geografische informatiesysteem (GIS). Gewasrotatie en bronnen van beschikbare voedingsstoffen, anders dan meststoffen, zullen worden opgenomen. Voor conventionele bemesting ligt de nadruk op a) Decision Support Systems (DSS) die dagelijkse mestvereisten berekenen en b) bemesting op basis van sensors en monitoring. Voor organische bemesting, de aangetoonde technieken omvatten de geïntegreerde teelt van gewasplant tussen, respectievelijk in de fruitboomrijen in boomgaarden, evenals het gebruik van verschillende gewassen voor het planten van nieuwe boomgaarden en de beste toepassing van speciale mestverspreiders en compost.

Efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw

Irrigatie wordt in de hele EU op 23 Mha gebruikt en vertegenwoordigt 30% van het EU-watergebruik, dat is 80% in drogere landen. Aanzienlijk verbeterd watergebruik in de tuinbouw is vereist vanwege de concurrerende vraag naar beperkte watervoorzieningen en de noodzaak om de afbraak van waterbronnen tot een minimum te beperken door overexploitatie en toevoeging van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen (PPP’s). Voor doelstelling 1 zullen twee geïntegreerde benaderingen worden aangetoond: (1) bepaling van gewaswatervereisten met behulp van boervriendelijke Decision Support Systems en (2) monitoringbenaderingen, zoals bodemsensoren en teledetectie. Voor doelstelling 2 zullen drie benaderingen worden gedemonstreerd: 1) open niet-grondgebonden teelt en/of semi-beschermde teelt, 2) nul-vloeistofafvoer uit bedekte substraat gewas, en 3) verwijdering van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit afvoerwater. Voor beide doelstellingen zullen procedures worden getoond voor het verbeteren van de kwaliteit van het toevoerwater en het gebruik van verschillende waterbronnen, b.v. waterverzameling van kasdaken en buitenbekkens, en hergebruik van stedelijk water.

Verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen in de teelt van druiven, fruit en groenten

Ook al is het gebruik van bedstrijdingsmiddelen soms noodzakelijk, er bestaan oplossingen om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen waardoor de impact op de menselijke gezondheid en het milieu afneemt. Daarnaast moet bij het voorstellen van nieuwe middelen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en geavanceerde biologische productie rekening worden gehouden met een aantal verschillende benaderingen: (i) efficiëntie bij de bestrijding van ongedierte; (ii) economische balans en competetitiviteit; (iii) sociale en organisatorische belemmeringen; en (iv) strategieën voor de implementatie. Technisch gezien, zal de nadruk liggen op 1) monitoringbenaderingen (sensoren en wiskundige modellen); 2) biologische of biocontrole producten in aangepaste strategieën; 3) resistente variëteiten voor de belangrijkste ziekten; 4) preventie methoden; 5) kwaliteit van de sproei; en 6) organisatieontwerp en mechanismen die zijn ingevoerd om efficiënte en effectieve informatiestromen en uitwisselingen\ntussen eindgebruikers te waarborgen. Verschillende methoden zullen voor hetzelfde gewas gecombineerd worden.