Het project NEFERTITI is gerelateerd aan veel andere innovatieve en toegepaste onderzoeksprojecten gefinancierd door verschillende EU programma’s en stelsel. De twee hoofdprojecten gerelateerd aan het project NEFERTITI zijn:

Van elkaar leren: toegang tot innovatie via demonstratie – PLAID

Het PLAID project (van elkaar leren: toegang tot innovatie via demonstratie) is een project gefinancierd door de Europese Unie onder Horizon 2020, gestart in januari 2017 en uitgevoerd tot juli 2019. Het project is ontworpen om boeren en werknemers van boerenbedrijven te motiveren om agrarische innovaties te omarmen, wat leidt tot een grotere duurzaamheid van de Europese agrarische sector, door toegang tot hoge kwaliteit demonstratie activiteiten op commerciële boerenbedrijven.

Het is bewezen dat boeren enthousiast met elkaar kennis uitwisselen tijdens demonstratie activiteiten, en dat innovatie en het opnemen van nieuwe agrarische technologiën of kunde de uitkomst is van interactieve samenwerking tussen gelijkgestemde individuelen of groepen. Demonstratie activiteiten kunnen ook bijdragen aan het opbouwen van een netwerk in agrarische gemeenschappen, wat leidt tot duurzaamheid en economische ontwikkeling in plattelands gebieden. Toch is er weinig gedocumenteerd over agrarische demonstratie activiteiten in Europese landen en een gebrek aan data en digitale hulpmiddelen.

PLAID werkt samen met het zusterproject AgriDemoF2F, om online hulpmiddelen te ontwikkelen inclusief een dataset van demonstratie activiteiten in de EU 28, Zwitserland, Servië en Noorwegen. De data is opgeslagen in de FarmDemo hub, welke gekoppeld is aan een geografische zoekkaart. PLAID identificeert en promoot ook de best bewezen methode en innovatieve benaderingen in gebruik op commerciële demonstratie bedrijven. Daarnaast, PLAID ontwikkelt ook ‘virtuele’ (online) demonstratie aanpakken bij commerciële boerenbedrijven. Deze zullen de best bewezen methode tonen inclusief een grote reeks aan type boerenbedrijven, boeren en werknemers, leeftijd en geslacht. PLAID zal innovatieve nieuwe benaderingen om te demonstreren tonen; en ontleent indicatoren van bewezen technieken voor verschillende doelen van demonstratie activiteiten.

PLAID onderneemt deze activiteiten via een consortium, gebruik makend van een diversiteit aan stakeholders om kennisuitwisseling te stimuleren en het sluiten van het innovatie gat.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van het project – https://www.plaid-h2020.eu/

Het opbouwen van een interactieve Agridemo-Hub gemeenschap om te stimuleren dat boeren van boeren leren – AgriDemoF2F

Het doel van AgriDemo-F2F is om te leren van een ander in de commerciële agrarische gemeenschap. Het project zal gebruik maken van de ervaring van verschillende partijen en betrekt partners uit de praktijk door het project om de effectiviteit van demonstratie activiteiten duidelijk te maken (multi-actoren benadering).

Als eerste stap leidt het project een geografische databank voor open commerciële boerenbedrijven die betrokken zijn bij demonstratie activiteiten in Europa, waarin staat vermeld de sector, thema’s en onderwerpen waarin ze gespecialiseerd zijn, en zijn de bemiddelingsmethodes die ze gebruiken genoemd.

Veldonderzoeken worden geselecteerd om een verdiepende vergelijkingsanalyse uit te voeren. Belangrijke omvang voor de selectie is: een wijd geografische dekking in Europa, weergave van Europese agrarische sectoren, systemen en gebieden en low tech versus high tech in bemiddelingstechnieken.

Veldonderzoeken zullen worden beschreven, geanalyseerd en vergeleken op basis van hun netwerk (actoren, rollen en bestuurskenmerken), en de methodes en technieken gebruikt voor het werven van krachten, interactie en leren. Daarnaast, de effectiviteit van de verschillende benaderingen in de veldonderzoeken zullen worden ingeschat via een evaluatie van de omvang en manier van leren.

Zowel regionale als internationale multi-actoren bijeenkomsten zullen de resultaten gebruiken van de analyse van de vergelijkings-veldonderzoeken om de best bewezen technieken te identificeren voor zowel onderzoeksresultaten van de demonstraties op de boerenbedrijven (onderzoeksgedreven) en de verspreiding van technieken tussen uitvoerders (innovatie gedreven) en aanbevelingen voor het AKIS bestuur en beleid over hoe het beste demonstraties op boerenbedrijven te ondersteunen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van het project – https://agridemo-h2020.eu/

 

Onder de RUR-11, deze twee projecten PLAId en AgriDemoF2F bouwen een databank op van demonstratie activiteiten door heel Europa. Verschillende NEFERTITI partners zijn betrokken bij deze projecten en de databanken zullen gebruikt worden in het NEFERTITI project om demonstratie activiteiten op specifieke thema’s door heel Europa met elkaar te verbinden. NEFERTITI bouwt verder op de resultaten van het PLAID project betreffende de succesfactoren voor demonstraties op het gebied van het leren door boeren, opname van de nieuwe technieken die zijn gedemonstreerd, verbeterd netwerk en activiteiten tussen stakeholders. De verspreidingsmaterialen zullen worden ontwikkeld op dezelfde manier als de materialen van PLAID en AgriDemoF2F en video materiaal zal verspreid worden via dezelfde media. Het zal de best bewezen technieken bepalen over hoe demonstratie activiteiten effectief uitgevoerd kunnen worden op boerenbedrijven van PLAID en AgriDemoF2F, en deze aanpassen aan de behoeftes van de NEFERTITI netwerken. Het NEFERTITI project zal gebruik maken van de communicatie middelen (lijst met mailadressen, etc) van PLAID en AgriDemoF2F om de continuiteit te waarborgen. Deelname van sommige NEFERTITI partners in PLAID en AgriDemoF2F projecten inclusief beide coordinatoren zal ervoor zorgen dat er een efficiënte overdracht plaatsvindt van relevante uitkomsten die de uitvoering van NEFERTITI zal verbeteren.

Behalve bovengenoemde projecten is NEFERTITI gerelateerd aan de volgende projecten: