Het project NEFERTITI staat voor een netwerk van Europese boerenbedrijven om kruisbestuiving te stimuleren en innovatie te verspreiden door middel van demonstraties. NEFERTITI is een uniek project van €7 miljoen EU subsidie (geselecteerd onder Horizon2020, Societal Challenge 2, RUR 12-2017 call) bestaande uit 32 partners en gecoordineerd door ACTA, het hoofd van het Netwerk van Franse agrarisch-technische organisaties.

Onder het project NEFERTITI zullen 10 interactieve thematische netwerken worden opgericht, die samen 45 regionale clusters (hubs) van demonstratie boerenbedrijven en gerelateerde partijen (adviseurs, NGOs, industrie, onderwijs, onderzoekers en overheden) in 17 landen bij elkaar brengen. Het project NEFERTITI focust op het creeren van toegevoegde waarde door kennis uit te wisselen, partijen, boeren en techniek te delen tussen netwerken, om het opnemen van innovatie te stimuleren en om kruisbestuiving en netwerkrelaties tussen agrarische partners door heel Europa te stimuleren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een beter concurrerende en duurzame agrarische sector.

Het project NEFERTITI beslaat 10 thema’s die gekozen zijn gebaseerd op de vraag vanuit de agrarische sector. Samen dekken zij een gevarieerd palet van onderwerpen in de drie agrarische hoofdsectoren: veeteelt, akkerbouw en tuinbouw.

Een monitor- en leerprogramma ondersteunt het systematisch leren van ervaringen om deze te delen met een breed publiek waaronder AKIS partijen (agrarische kennis en innovatie systemen) en publieke organisaties. Een digitaal platform zorgt voor het delen van ervaringen, partijen, demonstratie gegevens en gerelateerde inhoud, verspreid in materiaal (inclusief hoge kwaliteit video’s) dat vertaald is in de taal van elke partner. NEFERTITI zal het gesprek aangaan met Europese regio’s om de interesses van boeren en beleidsmakers te koppelen, met als uiteindelijke doel de verduurzaming van het opgebouwde netwerk.