Werkpakket 8 heeft een drie-luik doel:
  • Op strategisch niveau: sturen op het project om om te gaan met onverwachte situaties, zowel wetenschappelijk, technologisch, omgeving of sociaal en het faciliteren van de coordinatie tussen de werkpakketten en het management;
  • Op operationeel niveau: de voortgang van het project te verzekeren conform het werkplan gelet op de algemene voortgang, de milestones, de opleveringen en de geplande middelen;
  • Op organisatorisch niveau: de infrastructuur optimaliseren om het project te ondersteunen, met aandacht voor financiële, logistieke, informatie, en coördinatie problemen op het gebied van de kwaliteit conform de eisen van de Europese Commissie.
De specifieke benadering van werkpakket 8 is als volgt: Om het slagen van het project te verzekeren, zal het management: i) voldoende flexibel zijn om het werkprogramma relevant te houden tijdens externe gebeurtenissen, zowel wetenschappelijk, technologisch of industrieël, and om te reflecteren op de multi-actoren aanpak ondernomen in het project, ii) sterk genoeg zijn om de voortgang van het project te verzekeren volgens het werkplan en de eisen van de Europese Commissie, en iii) transparant zijn om eerlijke en transparante belsuitvorming mogelijk te maken. Het toezicht en algemene management van NEFERTITI zal profijt hebben van de expertise van het project management van de twee partner organisaties, ACTA en IT, samen met de ervaringen van de werkpakketleiders. De gehele coördinatie zal geheel de verantwoording zijn van ACTA, die de juridische entiteit is verantwoordelijk voor alle contractuele afspraken en verantwoord aan de Europese Commissie, terwijl IT de cöodinator zal assisteren met de operationele taken, technisch en financieel management van de activiteiten.