Het hoofddoel van werkpakket 7 is om te communiceren en verspreiden op verschillende niveaus van sectorale en thematische technische oplossingen en bewezen methodes voor demonstraties om een hoog niveau van opname van innovaties te bereiken De specifieke doelen van werkpakket 7 zijn om:
  • Ontwikkelen van een gedetaileerd verspreiding- en communicatieplan;
  • Het aanpassen aan het lokaal niveau van het online platform van het project;
  • Het ontwikkelen van multimedia materiaal (video's, demonstratie evenement agenda, etc);
  • Actief gebruik maken van sociale netwerken;
  • Interactie tussen het EIP-AGRI Platform en het EIP-AGRI 'praktijk samenvattingen';
  • Het geven van een wijde omvang aan eind-gebruikers verspreidingsmateriaal: boerenkranten, tabellen, brochures, conferenties;
  • Het organiseren van twee internationale communicatie- en verspreidingsevenementen.
De specifieke benadering van werkpakket 7 is als volgt: Een multi-actoren benadering waarin boeren, adviseurs, onderzoekers, bedrijven en andere actoren worden gelinkt, zal worden gebruikt om te communiceren over de demonstratie activiteiten en verspreiding van praktijk resultaten. Het zal worden gebruikt om innovatieve methodes te verspreiden en communiceren - online methodes, sociale media, etc. Werkpakket 7 zal een sterke relatie hebben met alle andere werkpakketten om de verspreiding en communicatie van de resultaten en uitkomsten van het project te garanderen. Ale verspreidingsmaterialen zullen worden ontworpen met de stakeholders betrokken bij het project. Bestaande communicatiekanalen voor het verspreiden van materialen die worden onderhouden door het EIP zullen worden gebruikt. Om de betrekking van actoren te vergroten die niet direct bij het project betrokken zijn, een digitaal platform dat aangepast is aan elk land en beschikbaar in alle talen van de projectpartners worden gelanceerd. De invloed op Europees niveau en het delen van project resultaten zal worden bereikt via het gebruik van het EIP platform en het EIP-AGRI 'praktijk samenvattingen'.