Het doel van werkpakket 6 is de uitkomsten en prestaties van NEFERTITI weer te geven in het politieke dialoog met relevant beleidsmakers en specifiek met de authoriteiten van het RDP (plattelandontwikkelingsprogramma), Europese regio's en andere regionale tussen-organisaties op het gebied van onderzoek en innovatie in de agrarische sector. Deze activiteiten zullen de effectiviteit van het project stimuleren en de duurzaamheid van het NEFERTITI project na de projectduur borgen. De specifieke doelen van werkpakket 6 zijn om:
  • Het opzetten van een netwerk van publieke organisatie en authoriteiten van Europese regio's (via ERIAFF) en het betrekken van publieke organisaties in het erkennen van de relevantie van demonstratie boerenbedrijven en het ondersteunen van hun functioneren via specifieke middelen en/of programma
  • Het uitwisselen van bewezen methodes en kennis tussen Europese regio's en de demonstratiebedrijven verbinden met de bestaande S3 Agro-food sub-thematische platformen, en ook via een inventarisatie van relevante ESIF projecten binnen de regio's van het NEFERTITI netwerk die geintegreerd kan worden in de activiteiten op de NEFERTITI hubs.
  • Analyse van de S3 en RDP mogelijkheden van de Europese regio's om het ontstaan van interactieve innovatie projecten te faciliteren (dat wil zeggen OG's), het anticiperen op het overnemen van de financiering door de regio's om de duurzaamheid van de netwerken te borgen en uit te breiden via sub-netwerken en bilaterale en trilaterale samenwerking tussen regio's binnen de triple-helix
  • Het maken van beleidsaanbevelingen over het besturen en financieren van demonstratie boerenbedrijven.
De specifieke benadering van werkpakket 6 is als volgt: De benadering van werkpakket 6 zal bestaan uit het verbinden van NEFERTITI met relevante transnationale en transregionale initiatieven van ERIAFF en het S3 Agri-Food platform om effectieve gelijkenis tussen de agrarische sector, onderzoek- en innovatie-actoren en regionale authoriteiten te creëren, om zo het begrip, de relatie en een integrale samenwerking te stimuleren tussen de agrarische sector en de beleidsmakers, om de interesses in termen van agrarische uitdagingen en interactieve innovatiemodellen gelijk te trekken.