Het hoofddoel van werkpakket 5 is het stimuleren om van elkaar te leren tijdens de demonstratie activiteiten, om de kennisopname te stimuleren en om het collectieve leren door commerciële demonstratiebedrijven te stimuleren, om uiteindelijk de invloed van de demonstratie activiteiten te verbeteren. Om dit doel te bereiken zal werkpakket 5 het monitoren en evalueren faciliteren van zowel het regionale leerproces als interregionale kennisuitwisseling tussen demonstratie netwerken. De activiteiten zullen het cognitieve, sociale en organisatorische leerproces inspireren en versnellen. Ook voor de horizontale kennisstroom tussen gelijke partners. De specifieke doelen van werkpakket 5 zijn om:
  • Verzamelen en delen van kunde en methodes om het leren van elkaar op de demonstratieboerenbedrijven te verbeteren;
  • Het organiseren van monitoren, evalueren van deze kunde en methodes en collectief leren om het leerproces bij boeren binnen het NEFERTITI netwerk te verbeteren;
  • Ontwikkelen van aanbevelingen over hoe deze benaderingen voor demonstratiebedrijven in verschillende Europese landen te gebruiken, ondersteunend aan het gebruik van EIP-AGRI, gerelateerd aan de dynamiek van het advies- en onderwijssysteem in de EU.
De specifieke werkpakket 5 benadering is als volgt: Werkpakket 5 verrijkt en voedt het van elkaar leren proces op verschillende demonstratiebedrijven georganiseerd door werkpakket 3. Verder zal werkpakket 5 het collectieve leren op interregionale evenementen en bezoeken, georganiseerd door werkpakket 2, inspireren en faciliteren. Dit zal gedaan worden door het ontwikkelen van beoordeling- en evaluatiemiddelen (gebaseerd op de uitkomsten van PLAID en AgridemoF2F), het observeren en beoordelen van demonstratie activiteiten,het organiseren van uitwisseling tussen netwerken met de nadruk op hoe te demonstreren, en het beschikbaar stellen van bewezen methodes, middelen en richtlijnen voor demonstratiebedrijven. De uitvoering van demonstratie activiteiten (werkpakket 3) worden aanschouwd om een systematische beoordeling te geven van de geleerde lessen. Om de resultaten te verzamelen op een systematische manier, middelen om jezelf en andere te monitoren zullen getest worden, gecontroleerd en beschikbaar worden gesteld. Dit zal herhaling in het leerproces toevoegen in het netwerk wat leidt tot een dynamisch leerproces dat belangrijk is in innovatie (innovatie lus). Naast het leren van elkaar en de lessen over de effectiviteit van de demonstratiebedrijven, zal het monitoren ook 'oogsten' van de leerlingen, leraren en observanten over wat geleerd is over 'onderzoekskunde' interactie en faciliteren van uitvoeringsgroepen (EIP-AGRI).