Werkpakket 4 heeft een drie/delig doel om:
  • Het opzetten van het NEFERTITI platform gebaseerd op de eisen van de stakeholders;
  • Ontwikkel, bewerk en behoud een netwerk- en kennis online NEFERTITI platform;
  • Maak interactie mogelijk tussen stakeholders uit de agrarische sector om verspreid kennis te verzamelen tijdens de uitvoering van demonstratie activiteiten.
De specifieke werkpakket 4 benadering is als volgt: Werkpakket 4 zal zich baseren op de Agile software ontwikkelingsraamwerk (uitgewerkt in de Scrum Guide, lees meer…) en deze aanpassen zodat het goed aansluit op de behoefte van het project, dat wil zeggen dat het past in de tijdlijn en doel van de activiteiten. De werkpakket 4-leider zal de rol opnemen van "Product eigenaar" en zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de stakeholders, definitie van eisen, prioriteren en het product geupdate houden. Het ontwikkelteam zal samen met de Scrum Master werken aan het implementeren van de eisen gedefinieerd door de Product eigenaar. Het werk zal verdeeld worden in kleinere onderdelen die worden uitgevoerd door het ontwikkelteam in 2-4 wekelijkse herhalingen (sprint). Elke sprint zal een nieuwe versie van het NEFERTITI platform opleveren. Onder werkpakket 4 zal de verzamelde data worden versterkt en het moet juist in elkaar worden gezet, opgeslagen in de databank, en toegankelijk zijn via het platform. Werkpakket 4 zal zorgen dat het platform fatsoenlijk is en continue wordt aangepast.