Het doel van dit werkpakket is om concrete demonstratie acties in verschillende partner landen uit te voeren, met de ambitie om continue de kwaliteit te verbeteren dankzij jaarlijkse evaluaties en uitwisseling van kunde tussen project partners ('kruisbestuiving') De specifieke werkpakket 3 doelen zijn:
  • Voorbereiden en afstellen van demonstratie activiteiten in elke hub;
  • Uitvoeren van demonstraties door gebruik te maken van innovatieve methoden;
  • Evalueren en kapitaliseren van elke demonstratie campagne.
De specifieke werkpakket 3 benadering is als volgt: Het doel van werkpakket 3 is om bestaande demonstratie activiteiten in elke hub te ondersteunen en te faciliteren. Drie demonstratie campagnes zullen worden uitgevoerd tijdens het project. Deze zullen focussen op de onderwerpen gekozen door het project en zulen worden uitgevoerd tegelijkertijd in verschillende landen. In elke hub zal de demonstratie campagne drie taken inhouden (zie hieronder), welke elk jaar worden herhaald, in achtneming de lessen die geleerd zijn van de vorige campagne. Werkpakket 3 is sterk gekoppeld aan de andere werkpakketten: het is gebouwd op het dynamische actieplan van werkpakket 1, en ook op de Europese netwerken die zijn opgezet tijdens het eerste jaar van werkpakket 2. Het zal ook profiteren van de informatie voorzieningen die ontworpen en ontwikkeld zijn in werkpakket 4, net als de methodologische bijdrage van werkpakket 5. Daarnaast zal werkpakket 7 helpen om de communicatie over bewezen methoden en geleerde lessen te ontwerpen en verspreiden.
[