Het doel van werkpakket 2 is om Europese thematische netwerken te bouwen voor demonstratie boerenbedrijven georganiseerd in sectors en cross-sectorale thema's, en deze verbinden met alle relevante regionale, nationale en Europese innovatieve partijen. Werkpakket 2 zal zich richten op structureren, implementeren en sturen op de netwerken om een basis te leggen voor de activiteiten onder werkpakket 3, om interactieve innovatieve benaderingen te stimuleren en innovatieve projecten te promoten. Werkpakket 2 zal de kennisuitwisseling ondersteunen tussen demonstratieboeren en innovatieve actoren en stimuleren van kruisbestuiving tussen hen. De specifieke werkpakket 2 benadering is als volgt: Werkpakket 2 zal bouwen aan de databank van de demonstratiebedrijven om regionale en nationale innovatieve actoren te identificeren. Zulke actoren zullen helpen om het EU netwerk van demonstratieboeren op te bouwen, deze te structureren en implementeren in werkpakket 2. Om deze netwerken te implementeren, transnationale uitwisseling van kennis en ervaring zal worden samengevoegd, om kruisbestuiving en samenwerking binnen en tussen Europese netwerken tot stand te brengen.