Voor alle duidelijkheid, er is geen afgesproken 'beste manier' om een netwerk op te zetten van demonstratie boerenbedrijven. Daarom moeten we identificeren wat de behoeftes zijn van huidige en potentiële partijen betrokken bij deze bedrijvennetwerken en door conceptuele en empirische ondersteuning te bieden via de werkpakketten om effectieve netwerken op te zetten. Deze informatie zal gebruikt worden om demonstratie boeren te betrekken en om dynamische actieplannen te ontwikkelen. Deze benadering zou moeten resulteren in het ontstaan van eigendom van de netwerken door boeren. De specifieke werkpakket 1 doelen zijn:
  • Vaststellen wat we al weten over het opzetten van effectieve kennisnetwerken tussen boeren en de bewezen technieken voor het van elkaar leren, om het netwerk van demonstratiebedrijven te ontwikkelen;
  • Ontwikkelen van een conceptuele benadering die de middelen en nodige ondersteuning voor het netwerk van demonstratiebedrijven omschrijven;
  • Betrekken van potentiële netwerk deelnemers om hun behoeftes te identificeren en een netwerk op te bouwen;
  • Aanbevelingen doen voor volgende werkpakketten over het ontwikkelen van een netwerk;
  • Ontwikkel en monitor de dynamische actieplannen voor netwerkontwikkeling voor de 10 thema's van NEFERTITI.
De specifieke werkpakket 1 benadering is: Werkpakket 1 zal verder bouwen met het onderzoek van huidige en oude projecten van EU AKIS en thematische netwerken om de aanbevelingen te identificeren voor succesvolle netwerkontwikkeling en op basis hiervan, bijdrage aan het effectieve ontwerp van de NEFERTITI demonstratie netwerken in de navolgende werkpakketten. Het zal inzichten integreren van deze projecten met de speciale behoefte erkend door huidige en potentiële deelnemers in demonstratie netwerken in de 10 thematische gebieden en het betrekken van project deelnemers vanaf het begin van het NEFERTITI project. De benadering versterkt dat stakeholders blijven netwerken en het zorgt voor resultaten op de lange termijn.