Radni paket WP8 ima tri cilja:
  • Na strateškoj razini: usmjeriti projekt na rješavanje svih neočekivanih situacija, znanstvenih, tehnoloških, ekoloških ili društvenih te olakšati koordinaciju između WP-a i CS-a;
  • Na operativnoj razini: osigurati da projekt napreduje u skladu s planom rada u pogledu općeg napretka, prekretnica, rezultata i planiranih resursa;
  • Na organizacijskoj razini: optimizirati infrastrukturno postavljanje potpore projektu, s naglaskom na financijska, logistička, informativna, koordinacijska pitanja u pogledu kvalitete i usklađenosti s pravilima EZ-a.
Specifičan pristup radnog paketa WP8 je sljedeći: Kako bi se osigurao uspjeh projekta, upravljanje će biti: i) dovoljno fleksibilno kako bi omogućilo da njegov radni program ostane relevantan tijekom vanjskih događaja, bilo znanstvenih, tehnoloških ili industrijskih, i da razmisli o pristupu koji uključuje više čimbenika u projektu; ii) dovoljno jaki da osigura napredak projekta u skladu s planom rada i pravilima EZ-a, i iii) transparentni kako bi se omogućio pravedan i transparentan proces donošenja odluka. Nadzor i sveukupno upravljanje NEFERTITI projekta imat će koristi od stručnosti za upravljanje projektima dviju partnerskih institucija, ACTA i IT, zajedno s iskustvom vođa radnih skupina. Sveukupna koordinacija bit će isključiva odgovornost ACTA-e, koja će biti pravna osoba odgovorna za sve ugovorne aranžmane i izvješćivanje EK, dok će IT pomagati koordinatoru u zadacima vezanim za operativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom.