Međunarodni savjetodavni odbor (IAB) se sastoji od vanjskih do znanstvenih stručnjaka, kreatora politike, prehrambene industrije na međunarodnoj i EU razini (pisma namjere u aneksu).

Uloga IAB-a:

  • Pružiti savjete, osigurati kvalitetu i oblikovati plan provedbe NEFERTITI projekta;
  • Pobriniti se da se uzmu u obzir pogledi i potrebe međunarodnih donositelja odluka, stručnjaka, sudionika u gospodarstvu te poljoprivrednika tijekom trajanja projekta i time da se ojača dvosmjerna komunikacija
  • Pomoć u diseminaciji rezultata dobivenih istraživanjima
  • Podrška implementaciji i integraciji razvijenih modula.

IAB će voditi ExCom i sudjelovati na sastancima General Assembly jednom godišnje.

IAB članovi su sljedeći:

M. Pierre Labarthe

INRA

Coordinator of the H2020 RUR-14 ‘AgriLink’ project on advisory services

Ms. Agnès Trarieux

Région Pays de la Loire

European and regional policies

M. Joao JOSE PASINI

ITAIPU Binacional

Integrated approach of demonstration: environment, energy, social responsibility, technology transfer

Ms. Marie-Alice Budniok

European Landowner Organisation (ELO)

CAP, Demo-activities

Prof Marco Vieri

University of Firenze

Professor on biosystem engineering and specialist of on-field demo activities related with precision farming

M. Tim Mackle

DairyNZ

Dairy innovation and demo-farm activities

Prof Alenxandros Koutsouris

Agricultural University of Athens

Agricultural Sociologist and specialist on learning process