Travnjaci i sekvestracija ugljika

Travnjaci su od iznimne važnosti, jer obuhvaćaju 61 milijuna ha, što predstavlja 16% ukupne površine i 40% europskog poljoprivrednog područja. Oni imaju višenamjensku svrhu dok veliki postotak površina isključivo koristi kao hrana za životinje. Proizvodnja mliječnih proizvoda, govedine i ovce od velike su ekonomske važnosti. Postoji i veliki potencijal za sekvestraciju ugljika i ublažavanje klimatskih promjena kroz navodnjavanjem travnjaka, koji mogu poslužiti kao i ekosustavi.

Veliki zahtjevi za travnjacima nametnuli su važnost stvaranja ostvarivih i izvedivih postupaka i preporuka najboljih praksi na srednjoročnom planu. Ove opcije bi trebale:

  1. doprinijeti razumnom i mjerljivom smanjenju emisija stakleničkih plinova kod korištenja travnjaka;
  2. biti sposobni integrirati se na jednostavan način u konvencionalno travnjačarstvo;
  3. poboljšati učinkovitije upravljanje stajama smanjenjem emisija N u vodenim površinama, primjena ekosustava radi doprinosa biološkoj raznolikosti, zaštita krajobraza i skladištenje ugljika
  4. provesti zajedničku mrežu sa različitim odgovornostima.

 

Podaci koji mljekarima olakšavaju odluke

Izazovi u upravljanju poljoprivrednog gospodarstva s kojima se poljoprivrednici suočavaju uključivati će: reprodukcija, zdravlje vimena, hromost, prehrana, upravljanje podacima, podaci o mužnji, aktivnost i ponašanje, bolesti metabolizma, telad i mlade, upravljanje zemljištem i travnjacima i štale. Ovo su posebne interesne skupine u 4D4F (Data Driven Dairy Decision For Farmers) koje su mljekari izdvojili kao najvažnije.

Tehnologije kojima će se hubovi baviti su: senzori na vratu i gležnju (za mjerenje topline i aktivnosti), toplinske kamere (za tijela, otkrivanje upale mliječnih žlijezda i bolesti papaka), senzori za temperature (u uhu i retikulumu), pH monitora (u retikulumu), LIDAR (za rast travnjaka), mikrofona (za ruminiranje i cuddling aktivnost), senzori za mjerenje progesterona u muzilištu (za otkrivanje topline), senzori na repu i u rodnom kanalu (za otkrivanje teladi) i senzora za okoliš (za upravljanje ventilacije).

Hubovi pokazuju kako se ove tehnologije mogu koristiti za stvaranje podataka koji će poboljšati donošenje odluka što dovodi će dovesti do veće profitabilnosti, poboljšanja dobrobiti životinja i poboljšanja ekoloških praksi na poljoprivrednom gospodarstvu.

Ekološki sustavi u stočarstvu

Izazov ekološkog stočarstva je razvoj održivih sustava uzgoja koji se oslanjaju na pametno ekološko intenziviranje i zadovoljava društvena očekivanja vezana uz zdravlje i dobrobit životinja. Ova mreža će okupiti poljoprivrednike koji provode demonstracijske aktivnosti na ekološkoj proizvodnji stoke, kao i posrednike, savjetnike i znanstvenike uključene u te aktivnosti.

Cilj mreže biti će razmjena znanja i iskustava oko problema i rješenja vezana uz dobrobit životinja i njihovim zdravljem. Demonstracijske aktivnosti biti će usredotočene na nove prakse i tehnologije koje pomažu smanjiti uporabu antibiotika i anthelmintika, te poboljšanju robusnosti životinja, njihovoj dobrobiti i hranjenju.

Drugi cilj je razmjena znanja i iskustava oko specifičnosti demonstracija u ekološkom uzgoju stoke koja će omogućiti privlačenju konvencionalnih poljoprivrednika, te poboljšanju dosega i interakcije s potrošačima.