Cjelokupni cilj NEFERTITI-a je uspostava široko povezane mreže dobro definiranih demonstracijskih i pilot poljoprivrednih gospodarstva širom EU-a namijenjenih poboljšanju razmjene znanja i učinkovitog uvođenja inovacija u poljoprivrednom sektoru kroz demonstraciju peer-to-peer tehnikama organiziranu prema temama.
Šest glavnih cilja projekta su:

Na razini podrške:

  • Osmišljavanje dinamičkog plana djelovanja utvrđivanjem potreba sudionika u demonstracijama i mreža u vezi znanja i praksi prema tematskim aktivnostima unutar mreža
  • Potpora ciklusu demonstracijskih aktivnosti i učenju peer-to-peer tehnikom u regionalnim podmrežama. Ima za cilj učenje kroz rad na tome kako poboljšati znanje među poljoprivrednicima i kako poboljšati interakciju znanosti i prakse;
  • Uspostavljanje mrežne platforme uključujući spremnike znanja povezane s demonstracijama koje uključuju znanja spremna za korištenje iz drugih nacionalnih, EU i EIP projekata, organiziranih prema temama i sektorima.

Na razini koordinacije:

  • Uspostavljanje i održavanje interaktivnih tematskih mreža na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini prema sektorima i temama (i projektima vezanim uz EIP) kako bi se potaknuli razmjenu znanja i praksi;
  • Poticanje procesa učenja svih sudionika uključenih u demonstracijske aktivnosti kroz mreže kako bi se identificirale najbolje prakse za demonstracije i interaktivnost između demonstracija na sličnim temama diljem Europe;
  • Poboljšanje političkog dijaloga i umrežavanje upravljačkih tijela regionalnih europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kako bi se osigurala održivost mreže;
  • Promicanje učinkovite uporabe demonstracijskih i mrežnih aktivnosti putem komunikacije i širenja praktičnih orijentiranih ishoda prilagođenih na lokalnoj razini.