NEFERTITI projekt srodan je s mnogo drugih projekata povezanih s inovacijama i projektima sa primijenjenim istraživanjem, financirani od različitih EU programa i shema. Dva glavna projekta povezana sa projektom NEFERTITI su:

PLAID – Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration

PLAID projekt (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) je projekt Europske unije financiran u okviru Obzor2020 programa, te je započeo u siječnju 2017 i traje do srpnja 2019. Projekt je osmišljen kako bi potaknuo poljoprivrednike da prihvate inovacije u poljoprivredi, što dovodi do veće održivosti europske poljoprivrede, na način da im se omogući visokokvalitetne demonstracijske aktivnosti na komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Odavno je utvrđeno da se poljoprivrednici entuzijastično uključe u prijenos znanja kroz demonstracijske aktivnosti, te da inovacije i prihvaćanje novih poljoprivrednih tehnologija ili praksi proizlaze iz interaktivnog komunikacije sa sličnim pojedincima ili skupinama. Demonstracijske aktivnosti mogu također doprinijeti izgradnji mreža u poljoprivrednim zajednicama, što dovodi do dugoročne održivosti i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima. Međutim, malo je dokumentirano o demonstracijskim aktivnostima u poljoprivredi u europskim zemljama te je identificiran nedostatak popisa ili on-line resursa.

PLAID surađuje sa svojim sestrinskim projektom AgriDemoF2F, kako bi stvorio on-line resurse uključujući popis demonstracijskih aktivnosti u EU 28, Švicarskoj, Srbiji i Norveškoj. Informacije se pohranjuju u FarmDemo hub-u, koji je povezan s zemljopisnom kartom koja se može pretraživati. PLAID također identificira i promiče najbolje prakse i inovativne pristupe koji se koriste na komercijalnim demonstracijskim farmama. Osim toga, PLAID razvija „virtualne“ (on-line) demonstracijske pristupe s komercijalnim poljoprivrednicima. Oni će istaknuti najbolje prakse koje osiguravaju uključivanje širokog raspona tipova poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivrednika i zaposlenika na farmi, dobi i spolu. PLAID će istaknuti inovativne nove pristupe demonstracijama; i izvući pokazatelje najbolje prakse za različite ciljeve demonstracijskih aktivnosti.

PLAID poduzima ove aktivnosti kroz konzorcij s više sudionika, koristeći mnoge dionike kako bi povećao jaz u znanju i zatvorio inovacijski jaz

Dodatne informacije možete vidjeti web stranicu projekta. – https://www.plaid-h2020.eu/

Izgradnja interaktivne poljoprivredno-demnostracijske zajednice – Hub-a, poboljšava učenje poljoprivrednika od poljoprivrednika – AgriDemoF2F

 

Cilj AgriDemo-F2F-a je poboljšati učenje među kolegama unutar komercijalne poljoprivredne zajednice. Projekt će iskoristiti iskustvo različitih aktera i uključiti partnere iz prakse tijekom cijelog projekta kako bi se produbilo razumijevanje djelotvornih demonstracijskih aktivnosti na farmi (pristup s više sudionika).

U prvom koraku, projekt provodi georeferencirani inventor trenutno otvorenih komercijalnih farmi koje sudjeluju u demonstracijskim aktivnostima u Europi, s detaljima o sektorima, temama i temama na kojima pružaju stručnost te opis tehnika koje primjenjuju u prijenosu znanja.

Studije slučaja odabrane su kako bi se izvršila detaljna komparativna analiza. Važni kriteriji u odabiru su: široko rasprostranjena geografska pokrivenost u Europi, reprezentativna za poljoprivredne sektore EU-a, sustavi, teritorij i nerazvijene tehnologije naspram visokim tehnologijama u medijacijskim tehnikama.

Studije slučaja će biti opisane, analizirane i uspoređene na njihovoj mrežnoj strukturi (akteri, uloge i karakteristike upravljanja), te mehanizmi i alati koji se koriste za zapošljavanje, interakciju i učenje. Nadalje, učinkovitost različitih pristupa unutar studija slučaja procjenjivat će se kroz procjenu opsega i prirode učenja.

Regionalni i međunarodni sastanci s više sudionika koristiti će rezultate unakrsne usporedne analize studije slučaja kako bi identificirali skup najboljih praktičnih pristupa kako za demonstraciju rezultata istraživanja na farmi (potaknuta istraživanjem), tako i za širenje najboljih poljoprivrednih praksi među stručnjacima (potaknuta inovacijama) i preporuke za upravljanje AKIS-om i politike o tome kako podržati učinkovite demonstracijske aktivnosti na farmi. Osnaživanje komercijalne poljoprivredne i političke zajednice za prihvaćanje ovih najboljih praksi dogoditi će se kroz strukturiranje rezultata projekta i demonstracijskih farmi na AgriDemo-Hubu, interaktivnom, korisnički orijentiranom, internet karti aplikaciji.

Dodatne informacije možete vidjeti web stranici projekta – https://agridemo-h2020.eu/

U okviru RUR-11, ova dva projekta PLAID i AgriDemoF2F čine inventar Demo-aktivnosti diljem Europe. Nekoliko NEFERTITI partnera uključeno je u ove projekte i ti će se inventari koristiti u NEFERTITI projektu za povezivanje demo-aktivnosti na specifične teme diljem Europe. NEFERTITI će se nadovezati na rezultate projekta PLAID koji se odnose na ključne čimbenike uspjeha za demonstracije u smislu učenja od strane poljoprivrednika, usvajanje pokazanih novih tehnika i poboljšanih mreža i aktivnosti među dionicima. Materijali za diseminaciju će se razvijati kao komplementarni s onima koji su razvijeni u okviru projekata PLAID i AgriDemoF2F, a video materijali će se širiti kroz slične medije. On će odrediti preporuke najboljih praksi o tome kako provesti učinkovite demo-aktivnosti na farmi iz PLAID-a i AgriDemoF2F-a te ih reinterpretirati u odnosu na potrebe NEFERTITI mreža. Projekt NEFERTITI će koristiti komunikacijske ciljeve (popis e-pošte, itd.) PLAID-a i AgriDemoF2F kako bi se osigurao kontinuitet u komunikaciji s demo-farmama EU-a. Sudjelovanje nekih NEFERTITI partnera u PLAID i AgriDemoF2F projektima, uključujući oba koordinatora, osigurat će i učinkovit prijenos i prihvaćanje relevantnih rezultata koji će poboljšati provedbu NEFERTITI-ja.

Osim gore navedenih projekata, NEFERTITI je povezan sa sljedećim projektima: