Optimalna kvaliteta tla u ratarstvu

Ova mreža je usredotočena na demonstracije najboljih praksi gospodarenja kvalitetom tla u rotacijama ratarskih usjeva, uključujući visoko mehanizirano povrće poput krumpira i usjeva za prerađivačku industriju. Demonstracijske aktivnosti će se odnositi na dokazane i ekonomično uravnotežene tehnike i prakse s visokim potencijalom za poboljšanje agronomske i društvene usluge tla kratkoročno i dugoročno. Usluge tla uključuju sigurnost hrane, dohodak, minimalne emisije (hranjivih tvari, pesticida), skladištenje ugljika povezano s ublažavanjem i prilagodbi klimatskim promjenama, sprečavanje degradacije i erozije tla te poboljšanje bioraznolikosti degradacije tla i erozijom i poboljšanjem biološke raznolikosti. Tehnike i prakse za održivo gospodarenje tlom uključuju diversifikaciju rotacije usjeva, uključujući pokrivanje usjeva, mehanizaciju i obradbu, primjenu ekoloških ulja i uravnoteženu gnojidbu, uključujući i tehnike precizne poljoprivrede kako bi se uzela u obzir posebna varijabilnost u uvjetima tla.

Mjerenje usjeva senzorima i Tehnologija promjenjive količine ili varijabilne doze

Na nekoliko demonstracijskim poljoprivrednim gospodarstvima, prikazivati će se aplikacije precizne poljoprivrede, usmjerene na informiranje kolega poljoprivrednika o dodanoj vrijednosti u smislu novca, količine i kvalitete proizvodnje, utjecaju na okoliš, potrebnim investicijama i lakoj upotrebi aplikacije. Cilj demonstracija bit će poboljšanje i povećanje korištenja precizne tehnologije među poljoprivrednicima i organizirati da povratne informacije od poljoprivrednika dođu do istraživačkih i trgovačkih organizacija kako bi se povećala njihova primjena i utjecaj. Fokus će biti na glavnim kulturama poput krumpira, pšenice i kukuruza. Za odabir odgovarajućih aplikacija, koristi će se Smart AKIS inventar. Odabrane aplikacije bit će kombinacija: (i) Platforme za mjerenje (autonomne ili povezane s traktorom ili implementacijom), (ii) DSS ili aplikaciju (u oblaku) za pretvaranje mjernih podataka u karte za aplikacije ( iii) Input aplikacija (voda, kemikalije, gnojiva, vapno).

Povećanje produktivnosti i kvalitete u obradi ekoloških obradivih površina

Postoji potreba, ali i jasna mogućnost za poboljšanje prinosa u poljoprivredi u ekološki obradivim površinama. Ova mreža promicati će razmjenu znanja među poljoprivrednicima, poljoprivrednim savjetodavcima i znanstvenicima širom Europe kako bi potaknuli donošenju rješenja koje će povećati produktivnost i kvalitetu u ekološko obradivim površinama. Demonstracijske aktivnosti usmjerene su na pet tema: kvaliteta tla i plodnost; Upravljanje hranjivim tvarima; Kontrola štetnika i bolesti; suzbijanje korova i izazovi specifičnih za usjeve. Rješenja su znanstveno potvrđena, prihvaćena od strane poljoprivrednika i ugrađena u sustave ekološkog uzgoja. Primjeri uključuju nove rotacije usjeva, međukulture s mahunarkama, zelenim gnojivima, novim gnojivima, inovativnim strojevima za sjetvu, (minimalna) obrada i suzbijanje korova, kontrola kakvoće tla, upotreba sustava za podršku odlučivanju. Rješenja se prenose na platformu znanja OK Net Arable koja također pruža mogućnost razmjene znanja na mreži s poljoprivrednicima i savjetnicima izvan projekta.