Projekt NEFERTITI je jedinstvena 7 milijuna eura vrijedna mreža (odabrana od Horizon 2020, Societal Challenge 2, RUR 12-2017 call) koja uključuje 32 partnera i predvođena je ACTA-om, voditeljom francuske mreže poljoprivredno tehničkih institucija.

NEFERTITI uspostavlja 10 interaktivnih tematskih mreža i okuplja 45 regionalnih podmreža (hub-ova) demo poljoprivrednika i uključenih sudionika (savjetnici, nevladine organizacije, industrija, obrazovanje, istraživači i kreatori poljoprivredne politike u 17 zemalja. NEFERTITI se usredotočuje na stvaranje dodatne vrijednosti kod razmjene znanja, sudionika, poljoprivrednika i tehničkog sadržaja između mreža kako bi se potaknuo unos inovativnosti i unaprijedilo peer to peer učenje i povezivanje mreža između poljoprivrednika diljem Europe. Na kraju, sve to pridonosi konkurentnijoj, održivoj i klimatski „pametnoj“ poljoprivredi.

NEFERTITI se bavi sa 10 tema koje su odabrane na temelju ključnih pitanja poljoprivrednih zajednica. Zajedno pokrivaju uravnotežen raspon tema u tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura.

Program praćenja i učenja podržava sustavno izvlačenje naučenih lekcija i lekcija koje bi se podjelile sa širom javnosti uključujući javne institucije i AKIS sudionike (Agriculture Knowledge and Innovation Systems). Web platforma otvara pristup iskustvu, sudionicima, demonstracijskim detaljima i sličinom sadržaju za široko dijeljenje, a poboljšana je relevantnim materijalom (uključujući visoko kvalitetne videozapise) na materinjem jeziku svakog partnera. NEFERTITI će potaknuti politički dijalog sa regijama EU kako bi se uskladili interesi između poljoprivrednika i kreatora poljoprivredne politike u pogledu održivosti mreža.