Poboljšana učinkovitost korištenja hranjivih tvari u hortikulturi

Ova mreža će se usredotočiti na učinkovitost upravljanja hranjivim tvarima i gnojidbe u hortikulturi (u staklenicima i voće i povrće uzgojeno na otvorenom). Novi pristupi za poboljšanu učinkovitost gnojiva (barem za NPK gnojiva) bit će demonstrirani na mineralnim i ekološkim gnojivima. Laboratorijske analize tla kombinirati će se s pristupima na temelju senzora kao što je Geografski informacijski Sustav (GIS). Također će uključivati rotaciju usjeva i izvore dostupnih hranjivih tvari, različiti od gnojiva. Za konvencionalnu gnojiva, fokus će biti na a) Sustavi podrške pri odlučivanju (DSS) koji računa dnevnu potrebu za gnojivom i b) gnojidbu na temelju senzora / nadzora. Za ekološku gnojidbu demonstracijske tehnike uključuje integrirani uzgoj usjeva između redaka voćnih stabala u postojećim voćnjacima kao i korištenje različitih pokrovnih usjeva prije sadnji novih voćnjaka i najbolje primjene posebnih raspršivača i komposta.

Učinkovitije korištenje vode u hortikulturi

Navodnjavanje se koristi u cijeloj Europskoj uniji na 23 MHa i predstavlja 30% korištenja vode u Europskoj uniji, do 80% u zemljama sa suhom klimom. Potrebno je znatno poboljšati uporabu vode u hortikulturi zbog ograničenih količina vode i potrebe za smanjenjem degradacije vodnih resursa kroz prekomjerno iskorištavanje i dodavanje hranjivih tvari i sredstava za zaštitu bilja . Prvi cilj biti će pokazana dva integrirana pristupa: (1) utvrđivanjem potreba za usjeve pomoću sustava za podršku pri odlučivanju i (2) kroz praćenje sa npr. senzorima za tlo, daljinskim istraživanjem. Drugi cilj prikazat će se tri pristupa: 1) vanjski i / ili poluzatvoreni uzgojni sustavi, 2) korištenje staklenika bez otpadnih voda i 3) uklanjanje hranjivih tvari i sredstva za zaštitu bilja iz otpadnih voda. Za oba cilja, pokazati će se postupci za poboljšanje kvalitete opskrbe i korištenja različitih izvora vode, npr. prikupljanje vode iz krovova staklenika i vanjskih bazena, te ponovno korištenje gradske vode.

Smanjena upotreba pesticida u proizvodnji grožđa, voća i povrća

Iako je ponekad i potrebno tretirati sa pesticidima, postoje rješenja za smanjenje upotrebe kemijskih pesticide, koja smanjuju utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Osim toga, predlaganje novih modela održive uporabe pesticida i ekoloških proizvodnji, treba uzeti u obzir različite pristupe: (i ) efikasnost u kontroli štetnika; (ii) ekonomskoj ravnoteži i konkurentnosti; (iii) društvenim i organizacijskim preprekama; i (iv) implementacijsku strategiju. Tehnički, fokus će biti na: 1) nadzornim pristupima (senzori i matematički modeli); 2) ekološki ili biokontrolirani proizvodi u prilagođenim strategijama, 3) rezistentne vrste za glavne bolesti, 4) metode profilakse, 5) kvaliteti spreja, 6) organizacijskom dizajnu i mehanizmima kontrole koji služe kako bi se osigurali efektivni i efikasni tokovi informacija i razmjeni podataka kod krajnjih korisnika. Različite metode biti se kombinirane za iste kulture.