Cilj radnog paketa WP7 je komunikacija i diseminacija sektorskih / tematskih tehničkih rješenja i demonstracija najboljih praksi za postizanje visoke razine inovativnosti. Specifični ciljevi radnog paketa WP7 su:
  • Izraditi detaljan diseminacijski i komunikacijski plan
  • Prilagoditi web-platformu projekta na lokalnoj razini;
  • Razviti multimedijski materijal (video zapise, portfelj demonstracijskih događanja, itd.)
  • Aktivno korištenje društvenih mreža
  • Interakcija s EIP-AGRI platformom i EIP-AGRI sažecima prakse
  • Osigurati veliku količinu materijala za diseminaciju do krajnjih korisnika: poljoprivredni časopisi, brošure, konferencije;
  • Organizirati dva komunikacijska i diseminacijska međunarodna događanja.
Specifičan pristup radnog paketa WP7 je sljedeći: Pristup koji povezuje poljoprivrednike, savjetnike, istraživače, tvrtke i druge sudionike koristit će se za komunikaciju o demonstracijskim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu i diseminaciju rezultata usmjerenih na praktičnu primjenu. Koristit će se inovativne metode za diseminaciju i komunikaciju : on-line metode, društveni mediji, itd. Radni paket WP7 će imati jaku vezu sa svim ostalim radnim paketima kako bi se zajamčila optimalna diseminacija i komunikacija o rezultatima i zaključcima projekta. Svi materijali za diseminaciju bit će zajednički osmišljeni s dionicima uključenim u projekt. Koristit će se postojeći široko rasprostranjeni komunikacijski kanali za diseminacijske materijale kao što su oni koje vodi EIP. Kako bi se povećala uključenost sudionika izvan onih koji su povezani s projektom, uspostavit će se web-platforma prilagođena svakoj zemlji i dostupna na svim jezicima projektnih partnera. Učinak na europskoj razini i razmjena rezultata projekta postići će se korištenjem platforme EIP i EIP-AGRI „sažetaka prakse“.