Opći cilj radnog paketa WP6 je osigurati da ishodi i postignuća NEFERTITI projekta utječu na politički dijalog s relevantnim kreatorima politike, a posebno upravljačkim tijelima RDP-a, regijama EU-a i drugim regionalnim posredničkim organizacijama posvećenim poljoprivrednim istraživanjima i inovacijama. Ove aktivnosti povećat će učinkovitost projekta i učvrstiti održivost NEFERTITI projekta tijekom i nakon završetka projekta. Specifični ciljevi radnog paketa WP6 su:
  • Uspostaviti mrežu i tijela javne uprave i upravljačkih tijela europskih regija (putem ERIAFF-a) i uključiti javne uprave u prepoznavanje važnosti demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva i podržati njihovo funkcioniranju putem namjenskih alata i / ili programa;
  • Razmjena najboljih praksi i znanja među regijama EU-a i povezivanje demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva s postojećim sub-tematskim platformama S3 Agro hrane također kroz inventar relevantnih projekata ESIF-a unutar regija mreža NEFERTITI koje se mogu integrirati u aktivnosti NEFERTITI podmreža (hubova);
  • Analizirati regije EU-a S3 i mogućnosti RDP-a kako bi se olakšala geneza interaktivnih inovacijskih projekata (tj. operativnih skupina OGs), predvidjeti preuzimanje financiranja po regijama tako da se osigura i potencijalno proširi održivost mreža putem podmreža i bilateralne i trilateralne suradnje između regija unutar trostruke spirale;
  • Osigurati preporuke za politiku upravljanja i financiranja demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva.
Specifičan pristup radnog paketa WP6 je sljedeći: Pristup radnog paketa WP6 sastojat će se u povezivanju NEFERTITI projekta s relevantnim transnacionalnim i transregionalnim inicijativama koje provode ERIAFF i S3 Agro-Food Platform kako bi se stvorile djelotvorne sinergije između poljoprivrednog sektora, sudionicika u istraživanju i inovacijama i regionalnih upravljačkih tijela kako bi se potaklo razumijevanje, odnos i integriranija suradnja između širokog poljoprivrednog sektora i kreatora politike, odgovarajući njihovim interesima u smislu poljoprivrednih izazova i interaktivnih inovacijskih modela.