Cilj radnog paketa WP5 je poticanje „peer-to-peer“ učenja na demonstracijskim poljoprivrednim gospodarstvima, širenje znanja i poticanje kolektivnog učenja od strane komercijalnih poljoprivrednika kako bi se poboljšao učinak njihovih demonstracijskih aktivnosti. Kako bi se postigao ovaj cilj, WP5 će stvoriti i olakšati praćenje i evaluaciju regionalnih procesa učenja i međuregionalne razmjene znanja u demonstracijskim mrežama. Aktivnosti će inspirirati i ubrzati procese učenja i tokove znanja među sudionicima. Specifični ciljevi radnog paketa WP5 su:
  • Usvajanje i razmjena iskustava i metoda za poboljšanje kolektivnog peer-to-peer učenja na demonstracijskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  • Organiziranje samopraćenja, evaluacija ovih praksi i metoda i kolektivno učenje kako bi se unaprijedio proces učenja poljoprivrednika unutar NEFERTITI demonstracijskih mreža;
  • Izrada preporuka o tome kako iskoristiti ove pristupe za demonstracijska poljoprivredna gospodarstva u različitim zemljama EU-a, podupirući provedbu EIP-AGRI-ja, u vezi s dinamikom sustava savjetovanja i obrazovanja u EU.
Specifičan pristup radnog paketa WP5 je sljedeći: Radni paket WP5 obogaćuje i potiče peer-to-peer proces učenja na nekoliko demonstracijsko poljoprivrednih aktivnosti organiziranih u radne pakete WP3. Nadalje, WP5 inspirira i olakšava kolektivni proces učenja na transnacionalnim događajima i unakrsnim posjetima organiziranim u radnom paketu WP2. To se postiže razvojem alata za procjenu (koji se temelje na rezultatima PLAID-a i Agridema-F2F), promatranjem i procjenom demonstracijskih aktivnosti, organiziranjem razmjene između mreža s naglaskom na tome kako demonstrirati i pružiti najbolje prakse, alate i prilagoditi vodiče za poljoprivrednike koji se bave demonstrstracijama. Operativne demonstracijske aktivnosti (WP3) prate se kako bi se omogućila sustavna procjena naučenih lekcija. Za sustavno prikupljanje nalaza testirat će se, provjeravati i osiguravati alati za samo-praćenje i praćenje. To će pridonijeti refleksivnosti procesu učenja unutar mreža demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva što rezultira dinamičnim načinom učenja koji je ključan u inovaciji („innovation loop“). Pored procesa učenja među kolegama i pouka o učinkovitosti demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva, praćenje će također 'žeti' od učenika, nastavnika i promatrača što je naučeno o interakciji 'znanstvene prakse' i olakšavanju operativnih aktivnosti skupina (EIP-AGRI).