Cilj ove radionice je provođenje konkretnih demonstracija u različitim zemljama partnera s ambicijom kontinuiranog poboljšanja kvalitete zahvaljujući godišnjim procjenama i razmjeni praksi između projektnih partnera ("cross-fertilization"). Specifični ciljevi radnog paketa WP3 su:
  • Pripremiti i prilagoditi demonstracijske aktivnosti u svakoj podmreži;
  • Provođenje demostracija pomoću inovativnih metoda;
  • Procjeniti i kapitalizirati sve demonstracijske kampanje.
Specifičan pristup radnog paketa WP3 je sljedeći: Cilj radnog paketa WP3 je podržati i olakšati postojeće demonstracijske aktivnosti implementirane u svakoj podmreži. Tijekom provedbe projekta provodit će se tri demonstracijske kampanje. One će se usredotočiti na odabrane teme unutar projekta i provoditi će se istovremeno u nekoliko zemalja. U svakoj podmreži kampanje o demonstracijama uključivati će tri zadatka (pogledaj niže), koja će se ponoviti iz godine u godinu, s obzirom na naučene lekcije iz prethodne kampanje o demonstracijama. Radni paket WP3 je snažno povezan s drugim WP-ovima: temelji se na dinamičnom planu djelovanja za radni paket WP1, kao i na EU mrežama postavljenim tijekom prve godine rada na radnom paketu WP2. Također će imati koristi od informatičkih tehnologija dizajniranih i razvijenih u radnom paketu WP4, kao i od metodoloških doprinosa iz radnog paketa WP5. Radni paket WP7 će pomoći u oblikovanju komunikacijskih medija, diseminaciji naučenih lekcija i dobrih praksi.