Cilj radnog paketa WP2 je izgraditi EU tematske mreže za poljoprivrednike koji se bave demonstracijama organizirane unutar sektora i između sektora te ih povezati sa svim relevantnim regionalnim, nacionalnim i europskim sudionicima u inovacijama. WP2 će se usredotočiti na strukturiranje, implementaciju i upravljanje mrežama za postavljanje temelja aktivnosti iz radnog paketa WP3, poticanje interaktivnih inovacijskih pristupa i promicanje inovacijskih projekata. Radni paket WP2 će podržati razmjenu znanja među poljoprivrednika koji se bave demonstracijama i sudionika u inovacijama te poticati međusobno učenje prema temama. Specifičan pristup radnog paketa WP2 je sljedeći: Radni paket WP2 će se graditi na inventaru demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva kako bi se identificirali regionalni i nacionalni sudionici u inovacijama. Takvi će sudionici pomoći u izgradnji EU mreža poljoprivredika koji se bave demonstracijama, koji će biti strukturirani i implementirani kroz WP2. Za provedbu ovih mreža, razmjenit će se znanje i iskustvo na nacionalnoj razini i interakcija unutar i između mreža na EU razini.