Do danas, ne postoji dogovorena „najbolja praksa“ u olakšavanju uspostave mreža demonstracijskih poljoprivrednika. Stoga je potrebno identificirati i karakterizirati potrebe trenutnih i potencijalnih aktera uključenih u demonstracijske poljoprivrede mreže te pružiti konceptualnu i empirijsku potporu onima koji rade u procesu razvoja djelotvornih mreža za demonstracijske aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Te će se informacije koristiti za angažiranje demonstracijskih poljoprivrednika i za izradu dinamičkih akcijskih planova. Takav pristup trebao bi rezultirati stvaranjem poljoprivrednicima vlasništvo nad mrežama. Ciljevi radnog paketa WP 1 su:
  • Procijeniti što je već poznato o uspostavi učinkovite mreže znanja između poljoprivrednika i najboljim praksama peer-to-peer učenja, kako bi se informiralo o razvoju mreže demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstva;
  • Razviti konceptualni pristup koji opisuje atribute i podršku potrebnu za mrežu demostracijskih poljoprivrednih gospodarstva;
  • Angažirati potencijalne sudionike mreže u identifikaciji i izgradnji mreže;
  • Izraditi preporuke za sljedeće WP o razvoju mreže;
  • Razviti i pratiti dinamične planove djelovanja za razvoj mreže za 10 tema NEFERTITI projekta.
Specifičan pristup radnog paketa WP1 je sljedeći: WP1 će se temeljiti na istraživanjima iz tekućih i prethodnih projekata EU AKIS-a i tematskim mrežama kako bi se utvrdili zahtjevi za uspješnim razvojem mreže i kako bi se na temelju toga pridonijelo učinkovitom oblikovanju demonstracijskih mreža NEFERTITI projekta u sljedećim WP-ovima. Integrirati će uvide iz ovih projekata s specifičnim potrebama koje su identificirali trenutni i potencijalni sudionici u demonstracijskim mrežama u 10 tematskih područja i uključiti sudionike projekta od početka NEFERTITI. Pristup omogućuje dionicima daljnje umrežavanje i omogućuje dugoročne rezultate.