Изпълнението на проекта е разделено в 9 работни пакета (РП) :

РП 1 – Разработване на специализирани динамични планове за действие и на най-добри практики за мрежи от демонстрационни ферми в Системите за научни знания и иновации (СНЗИ – AKIS) на ЕС;

РП 2 – Създаване на мрежа от фермери провеждащи демонстрации за увеличаване на потока от знания;

РП 3- Подпомагане и улесняване на демонстрационните дейности във фермите;

РП 4 – Запас от знания за демонстрационните дейности и платформа по проекта;

РП 5 – Насърчаване на процесите на обучение, обратна връзка, оценка и мониторинг;

РП 6 – Политически диалог и устойчивост на мрежата;

РП 7 – Комуникация и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности;

РП 8 – Управление на проекта и координация между партньорите в консорциума;

РП 9 – Етични изисквания.