Може да си фермер: Привлекателност на фермата за нови участници

Изграждане на мрежа от демонстрационни ферми, които рекламират привлекателна кариера и работна среда на млади фермери, студенти, родители, учители и други заинтересовани лица.

Хъбовете ще включват демонстрационни фермери, които също могат да бъдат включени в други демонстрационни мрежи, но които специално предлагат своите ферми и време за подкрепа и формиране в ранна кариера като земеделски стопани на млади хора. Мрежата ще има членове, които насърчават безопасна работна среда с критерии за устойчивост и качество на живот, както и технически, качествени и икономически показатели. Тези фермери също влагат страст в това, което правят и способността да мотивират и култивират интереса на по-младите хора към възможностите за кариера.

Ще бъде особено привлекателно за земеделски производители, които отварят своите ферми за посещения, демонстрации на умения, актуализиране на иновациите и социално обучение. Това ще помогне да се демонстрират алтернативни начини да се превърне в земеделски производител и по-нови кариерни пътеки, с които да бъде включен в селското стопанство както на пълно, така и на непълно работно време. Ще бъдат популяризирани нови организационни структури като партньорства и споделено земеделие, както и традиционно семейно земеделие.