Международният консултативен съвет към проекта (IAB) включва външни експерти на международно равнище и на равнище ЕС в т.ч.: научни работници, лица определящи политиката в сектора, асоциации на практикуващите в сектора, експерти от хранително-вкусовата промишленост.

Ролята на Международният консултативен съвет е да:

  • предоставя съвети, да осигурява качеството и да дооформя програмата за изпълнение на проект NEFERTITI;
  • гарантира вземането под внимание на възгледите и нуждите на международните лица вземащи решения, експертите, икономически участници и практикуващите в сектор земеделие по време на целия проект и гарантиране на ефективна двупосочна комуникация;
  • подпомага разпространението на резултатите, генерирани от изследователската дейност на проекта;
  • да подкрепя изпълнението и интегрирането на разработените модули по проекта.

Дейността на международният консултативен съвет ще се направлява от Изпълнителния Комитет по проекта и членовете на Съвета ще участват в заседанията на Общото събрание веднъж годишно.

Членовете на Международният консултативен съвет са както следва:

M. Pierre Labarthe

INRA

Coordinator of the H2020 RUR-14 ‘AgriLink’ project on advisory services

Ms. Agnès Trarieux

Région Pays de la Loire

European and regional policies

M. Joao JOSE PASINI

ITAIPU Binacional

Integrated approach of demonstration: environment, energy, social responsibility, technology transfer

Ms. Marie-Alice Budniok

European Landowner Organisation (ELO)

CAP, Demo-activities

Prof Marco Vieri

University of Firenze

Professor on biosystem engineering and specialist of on-field demo activities related with precision farming

M. Tim Mackle

DairyNZ

Dairy innovation and demo-farm activities

Prof Alenxandros Koutsouris

Agricultural University of Athens

Agricultural Sociologist and specialist on learning process