Celem WP 9 jest zapewnienie zgodności z “wymogami etycznymi”.

Rezultaty

 

D9.1 H – Wymaganie nr 1

 

D9.2 POPD –Wymaganie nr 2

 

D9.3 NEC – Wymaganie nr 3