Celem WP 9 jest zapewnienie zgodności z "wymogami etycznymi".