Poprawiona efektywność wykorzystania składników odżywczych w ogrodnictwie

Sieć skupi się na poprawie efektywności gospodarowania składnikami odżywczymi i nawożeniu w uprawach ogrodniczych (owocach i warzywach uprawianych w szklarniach i na polu). Nowatorskie podejścia do poprawy wydajności nawozów (co najmniej NPK) zostaną wykazane za pomocą nawozów mineralnych i organicznych. Analizy laboratoryjne gleby będą łączone z podejściami opartymi na czujnikach, takimi jak system informacji geograficznej (GIS). Działania obejmą płodozmian i źródła dostępnych składników odżywczych, inne niż nawozy. W przypadku nawożenia konwencjonalnego nacisk zostanie położony na: systemy wspomagania decyzji, które obliczają dzienne zapotrzebowanie na nawozy oraz na nawożenie oparte na wykorzystaniu sensorów. W przypadku nawożenia organicznego demonstrowane techniki obejmują zintegrowaną uprawę roślin w uprawach rzędowych, roslin okrywowych oraz technikach aolikacji nawozów naturalnych.

Efektywność wykorzystania wody w ogrodnictwie

Nawadnianie stosowane jest w całej UE w ilości 23 Mha i stanowi 30% zużycia wody w UE. Znacząco poprawiono zużycie wody w ogrodnictwie ze względu na konkurencyjne zapotrzebowanie na ograniczone zasoby wody i potrzebę minimalizacji degradacji zasobów wodnych poprzez nadmierną eksploatację oraz dodawanie substancji odżywczych i środków ochrony roślin (PPP). W sieci zostaną wykazane dwa zintegrowane podejścia: określenie wymagań dotyczących wody z upraw za pomocą przyjaznych dla rolników systemów wspomagania decyzji oraz monitorowanie działań, np. czujniki gleby, teledetekcja. W ramach sieci zostaną przedstawione podejścia: uprawy bezglebowe i / lub częściowo chronione systemy uprawy, ograniczenie strat wody z bezglebowej uprawy szklarniowej oraz usuwanie składników odżywczych i PPP z wody zrzutowej. W przypadku tych działąń zostaną przedstawione procedury poprawy jakości wody zasilającej i wykorzystania różnych źródeł wody, np. pobór wody z dachów szklarniowych i basenów zewnętrznych oraz ponowne wykorzystanie wody miejskiej.

Zmniejszenie zużycia pestycydów w produkcji winogron, owoców i warzyw

Nawet jeśli zabiegi są czasami konieczne, istnieją rozwiązania ograniczające stosowanie chemicznych pestycydów, które zmniejszają wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Poza tym proponowanie nowych modeli IPM i zaawansowanej produkcji ekologicznej musi uwzględniać różne podejścia: skuteczność w zwalczaniu szkodników; równowaga ekonomiczna i konkurencyjność, bariery społeczne i organizacyjne oraz strategie wdrażania. Z technicznego punktu widzenia nacisk zostanie położony na podejścia do monitorowania (czujniki i modele matematyczne); produkty ekologiczne lub produkty kontroli biologicznej w dostosowanych strategiach; odporne odmiany na główne choroby; metody profilaktyki; jakość aerozolu oraz działania organizacyjne i mechanizmy wdrożone w celu zapewnienia wydajnych i skutecznych przepływów informacji i wymiany między użytkownikami końcowymi.