Zostań członkiem sieci NEFERTITI!

NEFERTITI to wyjątkowy europejski projekt, który ustanawia 10 sieci tematycznych w sektorach hodowli zwierząt, roślin uprawnych i ogrodniczych. W ramach tych sieci współpracują ze sobą wszystkie zainteresowane strony: rolnicy, naukowcy, doradcy, przedstawiciele przemysłu, edukacji, organizacji pozarządowych i decydenci.
Celem projektu jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk rolniczych w celu wsparcia innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Poza tym projekt będzie inspirujący dla naukowców, doradców i właścicieli gospodarstw demonstracyjnych, aby w bardziej skuteczny sposób rozpowszechniać wyniki swoich badań wśród rolników.

Dlaczego warto zaangażować się w sieć NEFERTITI?

  1. Sektor rolny może czerpać korzyści z rezultatów prowadzonych demonstracji w różnych krajach europejskich, aby poprawić zrównoważony rozwój systemów uprawy, ogrodnictwa i / lub hodowli zwierząt.
  2. Poznaj potrzeby i wyzwania rolników z Twojego regionu, a także najlepsze praktyki
    i rozwiązania.
  3. Podziel się swoimi pomysłami i wizją na rzecz poprawy zrównoważonego rolnictwa.
  4. Skorzystaj z nowych partnerstw innowacyjnych w sektorze rolnym.

Projekt NEFERTITI podejmuje działania w wymiarze regionalnym UE i tym samym chce współpracować z władzami regionalnymi, które często są odpowiedzialne za politykę rozwoju obszarów wiejskich
i innowacji. Z tego powodu zachęcamy do członkostwa w projekcie zainteresowanych stron
w następującym zakresie:

  1. Aktywny działacz:regiony uczestników wykazują zainteresowane działaniami pilotażowymi prowadzonymi w gospodarstwach demonsytracyjnych. Zostaną poinformowani i będą mieli możliwość dołączenia do działań projektu w swoim regionie. Mogą być zaangażowani poprzez udział w warsztatach, okrągłych stołach, wizytach w terenie i imprezach demonstracyjnych, itp. Regiony uczestników będą regularnie informowane o wydarzeniach, działaniach i wynikach projektu.
  2. Obserwator:regiony obserwatorów są zainteresowane działaniami w ramach projektu. Będą regularnie informowani o wydarzeniach, działaniach i wynikach projektu.
  3. Pozostałe regionalne podmiotyorganizacje klastrowe, urzędy, gminy.

Aktywne lub pasywne członkostwo w sieci NEFERTITI jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.Zaangażowanie członków zależeć będzie jedynie od ich chęci wspierania sieci NEFERTITI bez obowiązku aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych.

Chcesz być częścią sieci NEFERTITI?

Wypełnij poniższy formularz członkowski, aby poinformować nas, jak chcesz się zaangażować!

NEFERTITI_membership_information_and_confirmation

Membership_Declaration_NEFERTITI

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Martijn Onderstal (mf.onderstal@pzh.nl), Marga Vintges (MGMVintges@GemeenteWestland.nl).